User Tools

Site Tools


maatschappij

Maatschappij

Enkele (zorgelijke) geluiden uit de maatschappij

Dit is waarom de media onderwerpen eenzijdig belicht aanpast of zelfs niet wil brengen
Melbourne Australië 2020 - 2021. Ons voorland?

Wetten, verdragen en verklaringen

Vrijheid

Enkele overwegingen

  • In een vrij land een individu wordt met rust gelaten door de overheid tenzij er een redelijke grond tot verdenking is dat dat individu in strijd met de wet heeft gehandeld.

En verder

Freedom
Liberty


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2022 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
maatschappij.txt · Last modified: 2022-01-17 23:07 by webmaster