User Tools

Site Tools


pin

Pinned Tweet

Door U goed te informeren kunt U in het stemhokje een afgewogen keuze maken die de uw toekomst, de toekomst van het land en de toekomst van de aarde ten goede komt.

About translations in an other language.

Naar de hoofdpagina met de inhoudsopgave.

De staat van het land anno 2023 door Gerard von Gevers, @gerardvongevers.

De staat van het westen anno 2024 door Denis Rancourt. @denisrancourt

Hoe de media gecontroleerd en de burger gemanipuleerd worden door de staat.1)

“The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing.“ @NEOintheMCR

We leven anno 2024 in een tijdperk waarin vrijheid van meningsuiting, vrijheid van nieuws- informatiegaring en de beschikbaarheid van informatie reeel is. Dit tijdperk is snel aan het aflopen en zal vervangen worden door een tijdperk van censuur2) en desinformatie vanuit de (fasitische)3) overheden en de daaraan gelieerde media4) tenzij er door hetgeen in de alinea die hiervoor staat er een positieve kentering in komt.

One life: Live It!

Over deze pagina

Op deze pagina staan onderwerpen welke het welzijn, de welvaart, vrede en veiligheid bedreigen. Het is goed om hiervan kennis te nemen zodat U uw eigen afweging kunt maken.
Getracht is om het beeld duidelijk te maken zonder de lezer te overvoeren met informatie (mislukt).

Samenvatting

bedreigende zaken voor het behoud van welzijn, welvaart, vrede en veiligheid:

Aanpak

Denis Rancourt @denisrancourt:
“Onderdrukking om dominantie op te leggen werkt het beste (de wetenschap van dierstudies is hier duidelijk over) als het willekeurig, schijnbaar zinloos en irrationeel is. Het moet perioden van vrede en non-agressie bevatten. Ze vernietigen de arbeidersklasse en haar politieke invloed en het werkt. Te snel te ver gaan kan averechts werken, dus meten ze elke aanval.”10)

Alex Jones, @RealAlexJones, vertelt in een, voorheen gecensureerde, video van een aantal jaren geleden gemaakt in New York over een onderzoek naar Jeffrey Epstein’s sex slavernij leugens. Hoe mensen op belangrijke posities gecompromiteerd en tot puppet gemaakt worden.

Gaslighting

Uitleg11)
Tactieken:

 • Tegen je liegen
 • Je in diskrediet brengen
 • Je afleiden
 • Je gedachten en gevoelens minimaliseren
 • Verschuiven van de schuld
 • Ontkennen van wangedrag
 • De geschiedenis herschrijven
 • Het gebruik van medelijdende woorden als wapens

Voorbeelden
Harari over Bitcoin.
Meer
Wikipedia
Gaslighting 101
Is someone gaslighting you?

Dreigingen

Onderstaande geeft een overzicht van de dreigingen met betrekking tot het welzijn welvaart, vrede en veiligheid van burgers.

We leven in een tijd waarin er peronen, instanties, zijn de denken dat alles maakbaar is. De gevolgen van die ideeën zijn overwegen zwaar ongewenst.

David Icke, @davidicke, waarschuwt in 2008 voor een concentratie, centralisatie, van macht in een wereldregering met een wereld centrale bank, een wereld leger, een wereld munteenheid (electronisch, geen contant geld), en een bevolking die gemicrochipt is. De methode waarmee dat bereikt kan worden noemt hij Problem > Reaction > Solution.
David Rockefeller in 1991 over een wereldregering12).

Hoe het kan lopen, gelopen is: Dr. David Martin (De historie van) De Corona oplichting, uitgebreid, en het feit dat Corona vaccins niet werken.

Oorzaken van dreigingen

Psychopaten

Zie ook psychopaten.

Raadsvergadering Horst aan de Maas 23 januari '24 ~ Psycholoog en jurist André Rozendaal13):
“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 3 tot 5% van de volwassen mensen lijdt aan psychopathie.
Verontrustender is nog dat uit onderzoek blijkt dat vooral in de top van het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de overheid, de media en de politiek ongeveer 1 op de 5 (20% red.) voldoet aan de kenmerken van een psychopatische stoornis.” Bij biljonairs is het waarschijnlijk dat dit ook veel voorkomt.

John Lennon over krankzinnige mensen in leidende posities.

De duistere drie

De duistere drie zijn de aversieve (tegenzin opwekkende) subklinische persoonlijkheidstrekken machiavellisme, narcisme en psychopathie en hun samenhang.

Crisis

Deze komen onderandere voort uit het rapport van de Club van Rome. Daar staat in dat het nodig is om constant crisisen te hebben.

Zie ook wat Seamus Bruner, onderzoeksjournalist, er over schrijft.

Houding

Onverschilligheid

@Cultuur_Crit: Culturen gaan niet simpelweg verloren door plunderende barbaren. Ze gaan verloren omdat ze eerst sterven aan iets veel ergers: onverschilligheid…

Zwak maakt goed

Elon Musk: De axiomatische fout die een groot deel van de westerse beschaving ondermijnt is ”zwak maakt goed“.
Als iemand expliciet of impliciet accepteert dat de onderdrukten altijd de goeden zijn, dan is de natuurlijke conclusie dat de sterken de slechten zijn.

Recht van de sterkste

Elon Musk: Het grootste deel van de geschiedenis had en heeft nog steeds het ”recht van de sterkste“ als axiomatische fout.
Als je erover nadenkt, moet je moraliteit natuurlijk in het absolute beschouwen! Gedane daden bepalen goed of slecht, niet of de ene partij sterker of zwakker is dan de andere.

Onomkeerbaar

We zitten in een tijd waarin mogelijk grote onomkeerbare fouten gemaakt worden die een bedreiging kunnen zijn voor de mensheid:

 • Blokkeren van de zon door de USA.
 • Signalen uitzenden naar andere sterrenstelsels.
 • GMO, bioenginering

Moet daar niet een wereldwijd referendum over komen? Of beter nog, moeten we het in het geheel nalaten, er onmiddelijk mee op houden. We kunnen het niet aan de politici overlaten om daarover voor ons te besluiten ook al zijn ze door ons gekozen. Ze kunnen altijd al een andere agenda gehad hebben of op enig moment gecompromiteerd zijn geraakt door bijvoorbeeld omkoping of chantage.

Gezagsdragers

Gezagsdragers, Overheden, Instanties. Een mix van:

 • Incompetentie, domheid.
 • Kwaad doen, met opzet, aan het land, de maatschappij, ten gunste van een bepaalde partij, ideologie. Slechthied14)15).
 • Ontbreken van een moreel kompas, eerlijkheid, vertrouwen en betrouwbaarheid.
 • Angst aan jagen16) om bepaalde doelen te bereiken.
  • Duits Euro Parlementslid Christine Anderson: “Zolang je in de angstmechanismen [van de overheid] trapt, hebben ze macht over je. Neem dat van ze af… Want af en toe zijn er dingen die veel belangrijker zijn dan je angst.” “Als we eenmaal in een totalitair regime terechtkomen, en het is volledig op stoom, gezien de technologische middelen die ze vandaag de dag tot hun beschikking hebben is dat goed mogelijk, dan hebben we het niet over 70 jaar Sovjet-Unie. We hebben het over een zeer, zeer lange tijd. Dat is waar je bang voor moet zijn en alleen dat.”
 • Gebrek, of het geheel ontbreken van, integriteit bij gezagsdragers.
 • Zich baseren op basis van
  • ideologie in plaats van op feiten.
  • modellen in plaats van op metingen, feiten.
 • Psychopaten in de functie van gezagsdrager.
 • Nalatigheid, niet opkomen voor de autochtone bevolking van een land.
 • Wanneer je met politieke oplichting17) te maken kunt hebben.
 • Hoe oplichting door gezagsdragers te herkennen is. Het verzinnen van wereldwijde crisissen die vervolgens een wereldwijde oplossing nodig hebben welke vervolgens tot verschuiving van de macht naar ongekozen wereldwijde organisaties wordt verschoven.
  • Als iets wordt gepresenteerd als wetenschappelijke consensus weet je dat het oplichting is. Het zelfde geld voor het onderdrukken van afwijkende meningen, een afwijkend wetenschappelijk inzicht. In de wetenschap bestaat geen consensus, in de wetenschap wordt alles ter discussie gesteld.
  • Censuur in de vorm
   • direct zoals met de DSA18)
   • zelfcensuur zoals bijvoorbeeld vanwege CSS19)20)
 • Het aan de rechter overlaten om bewuste fouten in wetten in (goede) banen te leiden.
 • Individuele ambtenaren en / of overheidsafdelingen of -organisaties kunnen, samengevat, een institutionele interesse, eigenbelang, hebben en daar naar handelen in plaats naar het belang van het land, de maatschappij. Dat kan zeer nadelig voor het land, de maatschappij uitpakken21).
 • In hoeverre heeft het welzijn van de burgers prioriteit voor politici en bureaucraten?
  • Politici en bureaucraten die voor de burger uitmaken wat goed voor hem is, hem vertellen wat wel en wat niet te doen, terwijl dat prima aan de burger zelf overgelaten kan worden.

Corruptie

Inzake journalisten
Invloed van andere landen in de regering van landen.22)23)

Netwerkcorruptie is een vorm van corruptie waarbij een actor (het individu of de instelling) geen direct voordeel geniet, geldelijk of anderszins, maar andere actoren in het netwerk allicht wel, op lange termijn resulterend in indirecte voordelen voor de actor.

Intelectuelen

Thomas Sowell (2010): Opwarming van de aarde veroorzaakt door intellectuelen? “Het is een klassiek voorbeeld van de behoefte aan kruistochten.” Uiteindelijk ontarden die in bedrog.
“Als de temperatuur omhoog gaat volgt daarna stijging van de hoeveel CO₂ in de atmosfeer.”
Door kruistochten te genereren, zoals tegen CO₂, kunnen de intellectuelen fondsen aantrekken. “Degenen die de opwarming van de aarde propageren doen hun uitertste best om dissidente geluiden weg te houden van de burger.”

De Verenigde Staten van Amerika

De USA, de Verenigde Staten van Amerika24)

 • Voorbereiding voor een biologische oorlog. Bron.
 • Nucleare oorlog. Professor Jeffrey Sachs.
  • De oorlog in de Oekraïne. Een samenvatting van Colonel Douglas MacGregor in gesprek met Robert F Kennedy op 6 mei 2023. Maakt Robert F Kennedy een 180 graden draai inzake de Oekraïne. Zo ja, welke kant op? Wat hij zegt over de oorlog in de Oekraïne op zijn aankondiging, in Boston op 19 april 2023, dat hij als president verkozen wil worden.
 • Henry Kissinger (zie ook EU).
  • Globalisering is gewoon een ander woord voor Amerikaanse overheersing.
  • In 1973: “Ik zou niet weten waarom we passief zouden moeten toezien hoe een land afglijdt naar het communisme. Deze zaken zijn veel te belangrijk om te laten beslissen door de Chileense kiezers.” De Verenigde Staten hebben het altijd over democratie. Dat is echter alleen van toepassing zolang ze het uit komt: Rules based international order. Geen respect voor de kiezers.
  • Korte vertaalde samenvating van Unathi Kalanga Ndebele: “Ik ben volledig op de hoogte van de Wolfowitz-doctrine van de Verenigde Staten, die de politieke en militaire elites van de VS ertoe aanzet actief te proberen de opkomst van een andere mondiale supermacht te voorkomen en de destabilisatie en het uiteenvallen van landen en regio's te veroorzaken om dit te voorkomen”.
  • Dat is een van de oorzaken van het onstaan van de oorlog tussen Rusland en de Oekraine.
  • Oorlog met Rusland, een zelf verooorzaakt probleem.
 • Het Morgenthau plan voor de bezetting van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.
  • Waarom Duitsland geen handel mag drijven met Rusland.
 • Ex-officier Wolfgang Effenberger: NAVO-document “TRADOC” bereidt oorlog voor tegen Rusland en China. Boek.
 • De CIA25)
  • De CIA die de weg baant, met illegale middelen, om Amerikaanse bedrijven zaken tegen zeer gunstige voorwaarden over te kunnen laten nemen in bepaalde landen zoals de Oekraine waar de CIA al 70 jaar actief is. Zie ook het boek van Doug Valentine: The CIA - 70 Years In Ukraine
  • Interview met de voormalige CIA case officer en whistleblower Philip Agee (auteur van “On the run”) in 1995.
 • Het op schulden gebaseerd systeem van het Westen tegen het op grondstoffen gebaseerd systeem van het oosten. Bob Moriarty
  • De Rusland Oekraine conflict.
  • Spanningen met China over Taiwan en de Zuid Chineese Zee.
  • Een Chineese vise. Bron (Chinees).
 • Het narratief. Geloven dat als je een verhaal, een leugen, een narratief maar genoeg herhaald dat het dan ook werkelijkheid wordt.
 • Inmenging in de interne aangelegenheden van landen. Dat is in strijd met het VN handvest. Die inmenging leid dan nog al eens tot welhaast eindeloze oorlogen.
 • Anno 2024 zijn de Verenigde Staten van Amerika een Anarcho-tyranny (Nederlands: Anarcho-tirannie).
 • Zoals de NAVO west Europa ondergeschikt maakt aan de geopolitieke strategie van de USA doet AUKUS dat voor Australië26)27).

De Europeese Unie

Premier Orbán: Brussel creëert een Orwelliaanse wereld voor onze ogen, stuurt wapens naar Oekraïne voor ‘vrede’ en censureert voor ‘vrijheid’

Hoe de voorloper van de EU, de EG, in 1974 officiëel vazal van de Verenigde Staten werd.

China

China

Vind dat ze recht hebben om heerser te zijn over de Amerika's als dit artikel waar is. Meer.

Biljonairs

De biljonairs, de oligarchen, en mogelijk ook bazen van de grote investeringsmaatschappijen28)29), zijn zo'n 1% van de wereld bevolking. Zij sturen de 4% leiders aan. Deze moeten de wakkere 5% van de mensen onder de duim houden zodat de overige 90% niet wakker wordt en er een bedreiging voor de oligarchen kan ontstaan30).

Gerard von Gevers over confirmation bias. Vrije omzetting: “Het grootste gevaar voor de vooruitgang van het wetenschappelijk, ethische, en politieke debat is als de elite of bovenlaag van de huidige samenleving gaat denken dat alleen zij de waarheid in pacht hebben.”

Călin Georgescu is een Roemeense senior expert in instandhoudbareontwikkeling over de oligarchen.

Biljonairs who think they can play God.
Victor Orban over de macht van de biljonairs.
Patrick Moore over de biljonairs en net-zero.

Bill Gates:
Als Bill Gates ergens bij betrokken is dan gaat het alleen om geld en macht.
RFK over de winstgevende filantropie van Bill Gates.
Politico over doctor Bill Gates.

Globalisme

Globalisering, machtsovername, controle, wereldregering31) door de elites. Onderdrukking van de burgers. Controlestaat. Een totalitair bewind.

Globalisten en democratie

Omvolking en omverwerping

Christine Anderson MEP: “Future totalitarian regimes no longer require electrified barbed wire fences. All they need is a phone, a QR code, a digital ID, and then they can do with you whatever they want.”

De Nederlandse politiek commentator Eva Vlaardingerbroek:
“Ongekozen globalisten gebruiken het klimaatbedrog als voorwendsel om de wereldwijde landbouwindustrie te sluiten, zodat mensen geen andere optie hebben dan insecten en in laboratoria gekweekt vlees te eten, onder de vlag van de VN Agenda 2030.”
“De mensen hierachter willen één wereldregering instellen, een 'Nieuwe Wereldorde', waarin zij heel veel aspecten van het leven van de burgers bepalen.

Eva Vlaardingerbroek op CPAC 2024 in Hongarije: De omvolking is geen theorie, het is werkelijkheid.

Dr Vernon Coleman De 10 grootste en gevaarlijkste leugens.

Colonel Douglas Macgregor verklaart waarom de globalisten er alles aan doen om Rusland te vernietigen en Poetin te vervangen. Het feit dat Rusland een nationale identiteit heeft maakt het een vijand van de globalisten. De EU is al gevalllen, alleen Rusland staat nog in Europa.

“Their agenda is to destroy Russia. Why? They would like to replace Putin because Putin presides over the last major power in Europe that has a national identity, a national language, a national culture that rests on the foundation of orthodox Christianity.

 • De Europese digitale identiteitl wordt verkocht als gemak maar is in feite een systeem om de burger te controleren en (burger)rechten al dan niet toe te kennen (voor een bepaade duur).
 • CBDC (Central Bank Digital Currency) is geld wat door de overheid naar believen uitgezet kan worden.
 • Het World Economic Forum wat een vorm van Marxisme wil invoeren. De burgers weer slaven maken opgesloten in steden.
 • Grenzen en soevereine burgers zijn onhandig voor de globalisten32).

VN en de WHO

Zie ook: VN, WHO

De gevolgen van de agenda 2030 van de VN.

Zaken aangaande de VN en de WHO:

 • Greep naar wereldmacht33), wereld dominantie, een wereld regering, met daarbij uitholling, afschaffing van burgerrechten door gebruikmaking van het aanstaande WHO pandemieverdrag en de amandementen op de internationale gezondheids regels (proposed amendments to the binding rules of the International Health Regulations) van de Verenigde Naties34).
 • Voeding
  • Insecten eten in plaats van vlees.
   • Het ”Eetbare insecten Toekomstperspectieven voor voedsel- en voederzekerheid” rapport (engels).
 • Pandemieën en vaccinaties
  • Dr. David Martin (De historie van) De Corona oplichting en het feit dat Corona vaccins niet werken.
  • RFK Jr. vertelde aan Joe Rogan: “Ze moesten ivermectine en hydroxychloroquine vernietigen en in diskrediet brengen. En ze moesten iedereen vertellen dat het niet effectief is. Want als ze hadden toegegeven dat het bij iedereen effectief is, zou de hele vaccinonderneming van $200 miljard in elkaar zijn gestort.” Covid-19 was dus een grote belastinggeld diefstaloperatie.
  • Doctors For Covid Ethics over historie, analyse en actualiteit.
  • International Covid Summit met veel inzichten in wat er mis is.
  • Dr. Peter McCullough: Er is een nieuwe opzettelijk door mensen veroorzaakte pandemie op komst.
  • Genoom-specifieke biowapens: Hoe mensen in staat zijn om ziekteverwekkers te ontwikkelen die verschillende niveaus van doeltreffendheid hebben tegen verschillende soorten en etniciteiten op basis van DNA-genoomsequentie.
  • Vaccins zijn potentieel niet veilig omdat de pharmaceutische industrie sinds 1986 in de USA immumiteit geniet, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor vaccinatieschade welke waarbij nog eens aangetoond dat de schade door het vaccin komt. Ook in Nederland wijst de overheid en de industrie elke verantwoordelijkheid af / kastje naar de muur systeem.
  • De gevolgen van mRNA vaccinatie
   • Dr Chris Shoemaker: mRNA is giftig en kan ook overgedragen worden op niet gevaccineerden.
  • Tegen de wil gevaccineerd worden met als gevolg mogelijk vacccinatieschade:
  • De Amish hebben geen vaccinatie schade want ze zijn overwegend niet gevaccineerd.
 • Queer zaken.
  • Zeer indringende sexuele opvoeding van zeer jonge kinderen op school. Hoort sexuele opvoeding niet bij de ouders thuis?
  • In de USA op school, een dappere moeder. Wat ze op school leren

Opvolging Covid-19 pandemie

Zie het hoofdstuk vaccinaties op de pandemiëenpagina.

Belangrijk

16 december 2023, Prof. Stefan Homburg: De griep verdween en covid-19 kwam. Er was niets aan de hand.
Van Wide Awake Media op Telegram. Prof. Stefan Homburg legt met chirurgische precisie uit waarom er in 2020 geen pandemie begon:

 • “Er waren niet meer ernstige aandoeningen van de luchtwegen dan normaal in 2020 en 2021. Corona kwam, influenza verdween.”
 • “Leeftijdsgestandaardiseerde sterfte was in 2020 niet hoger dan normaal. De sterfte steeg pas sinds 2021 [net nadat de uitrol van het 'vaccin' begon].”
 • “Het idee van een 'pandemie' ontstond uitsluitend door nieuwe soorten massale testen … [die] het publiek deden geloven dat er meer zieken en doden waren dan normaal, wat niet waar was.”
 • “Men moet zich ook afvragen of de maatregelen [maskers, lockdowns etc.] echt bedoeld waren om besmetting te voorkomen, wat ze duidelijk niet deden, of eerder het doel hadden om de aarzeling over vaccins weg te nemen.”

Waarom een vaccinatie nooit verplicht mag worden: Astrazeneca trekt coronavaccin wereldwijd terug.

Japanese onderzoekers waarschuwen voor de risico's in verband met bloedtransfusies van personen die gevaccineerd zijn met COVID-19 mRNA.

Carine Knapen, @CarineKnapen: Waarom het serieus fout zit met de Covid-19 pandemie in het bijzonder en de WHO in het algemeeen.

Conclusies

Het was een nep pandemie die heel veel vragen oproept.

Totalitarisme

German MEP, Christine Anderson:
“Toekomstige totalitaire regimes hebben niet langer prikkeldraadversperringen nodig. Alles wat ze nodig hebben is een smartphone, een QR-code, een digitale ID, en dan kunnen ze met je doen wat ze willen, en dat is dood eng.”

Canada39)

Zie ook: Totalitarisme

Bio-technologie

Wikipedia, GMO.

Dit zijn vaak zaken waarvan op voorhand niet goed duidelijk is wat de gevolgen op lange termijn zijn en die een onomkeerbaar effect hebben.

 • Genetisch gemanipuleerde planten en dieren in de vrije natuur loslaten.
  • Het is niet terug te draaien. Denk ook aan de konijnenplagen in Australië. Als het dus toch niet zo een goed idee blijkt te zijn is het te laat.
  • In de jaren 1960 was dat al aan de gang. Teken die de ziekte van Lyme over dragen zijn er mogelijk uit voortgekomen.
 • mRNA in voeding
 • Manipulatie van en met voedsel en de voetselvoorziening
  • Alex Jones: De macht die globalisten hebben gebruikt om de bevolking te controleren: voedsel. De aanpassing van de basisgewassen van de planeet, genetisch gemanipuleerde soorten en opzettelijk gemanipuleerd water, voedsel en lucht komen allemaal neer op een eugenetische operatie om de wereld bevolking te reduceren en een volledige spectrumoverheersing te bereiken.
  • GMO Genetisch gemodificeerde organismen. Met name eetbare planten, voeding voor de mensheid.
  • Barbara O'Neil over organisch eten. Het is naar verhouding goedkoper omdat er meer voedingswaarde in zit.
  • Nano-particulate smart dust welke ziekten kan veroorzaken.
  • De Bill en Melinda Gates Foundation steekt veel geld in de ontwikkeling en uitvoering van
  • Gentherapie.
   • Overdracht van gentherapie door de lucht. De beroemde gynaecoloog, specialist in voortplantingsgeneeskunde, hormoonexpert en theoloog Prof. DDr. Johannes Huber waarschuwt, interview:
    • “Het feit dat we gevoelens en ervaringen ook genetisch doorgeven, is een uiterst belangrijke bevinding uit genetisch onderzoek. Maar zoals met alles heeft dit ook zijn keerzijden. Deze kennis kan gebruikt worden om mensen in hun wezen te manipuleren. Dit zou bijvoorbeeld al mogelijk zijn door geninjectie via de lucht, dat wil zeggen onze luchtwegen.”
    • Hij waarschuwt voor een methode waarmee dictaturen kunnen worden ingevoerd zonder verzet of geweld. Dit kan door de aard van mensen te veranderen zodat ze zich niet langer verzetten. Dit zou kunnen worden gedaan door middel van genvaccinaties via de lucht, die microRNA bevatten dat onze psyche verandert en ons angstig en onderdanig maakt.

Klimaat

Klimaat alarmisme

John Shewchuk @_ClimateCraze:
“Klimaatalarmisme is een agenda en als zodanig vinden ze dat ze de bevoegdheid hebben om gegevens te verzinnen die in hun agenda passen. Uiteindelijk tonen de gegevens aan dat er geen klimaatcrisis is – alleen maar klimaatalarmisme.

Koude tijden

Professor Ian Plimer: De tijden dat het koud is zijn de echte klimaatcrisisen zoals in de kleine ijstijd en de middeleeuwen.

Laat staan de vorige ijstijd, het Weichselien, 116.000 tot 11.700 jaar geleden.

Voor de vorige ijstijd was er het Eemien een periode vergelijkbaar met het Meghalayen, de bovenste etage in het Holoceen, vanaf 4.250 jaar geleden, waar we nu in leven. Het was in het Eemien iets warmer dan in het huidige Meghalayen.

Professor David Dilley: Tegen 2030 zal de opwarming van de aarde voorbij zijn, Volgens deze cycli, zie het artikel onder de link, naderen we echter waarschijnlijk de piek van het mooie warme weer tegen 2030, de zesde en kleinste warme cyclus van de afgelopen achtduizend jaar. De komende decennia zal het onaangenaam koeler worden.

Financeel belang

Is CO₂ een (groot) probleem voor de wereld? 'Wetenschap heeft financieel belang bij CO₂-crisis'

De bubbel

Het proces in volle gang.
De CO₂ klimaatcrisis vind echt plaats en wel in de main stream media en in de politiek, niet in de werkelijke wereld40).

Propaganda

Professor Ian Plimer zegt dat hij als wetenschapper geleerd heeft sceptisch te zijn over alles, en 'klimaatwetenschap' is daarop geen uitzondering. Hoewel veel van het 'klimaatdebat' niet eens wetenschap is, maar propaganda.

CO₂

Dr. Jan Kubicki leidde een groep beroemde Poolse wetenschappers.
Conclusie: bij CO₂ waarden boven de 400 ppm “kan de CO₂-concentratie niet langer een temperatuurstijging veroorzaken”. Slaynews.

Vaak worden zaken door elkaar gehaald als het gaat om het klimaat, het mlieu en CO₂.

CO₂ is een spoorgas. 400ppm van de atmosfeer is CO₂. Nergens is aangetoond dat CO₂ van invloed is op het klimaat zegt professor Ian Plimer.

CO₂ volgt de temperatuur. Dus het wordt iet warmer omdat er meer COₒ in de atmosfeer komt. Er komt meer CO₂ in de atmosfeer omdat het warmer wordt.

De Australische geoloog professor Ian Plimer (en Raymond @Raymond82310289):

"Er is geen geologische correlatie tussen CO₂ in de atmosfeer en temperatuur".

"Niemand heeft tot nu toe aangetoond dat de menselijke uitstoot van CO₂, kooldioxide, 
de opwarming van de aarde veroorzaakt, en als dat wel zo was, zouden ze ook moeten
aantonen dat de natuurlijke uitstoot, en dat is 97% van het totaal, de opwarming van
de aarde niet veroorzaakt."

"Dan kijk ik terug in de tijd door mijn geologische ogen, en kijk naar tijden in het
verleden toen we zeer hoge kooldioxidegehaltes in de atmosfeer hadden, tot honderden
keren hoger dan nu, en we zien dat we geen op hol geslagen opwarming van de aarde
hadden... Maar wat we wel hadden zijn zes grote ijstijden."

Wel is aangetoond dat de stijging van het aantal ppm CO₂ in de atmosfeer de temperatuur volgt en niet andersom. Meer

CO₂ is niet schadelijk. Planten hebben het nodig om te groeien. Bij de productie van CO₂ uit aardolieproducten door verbanding in bijvoorbeeld voertuigen komen ook ander stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dat is een punt van aandacht.

Jordan Peterson: Climate science is “an appalling scam”.

"We're essentially in a CO₂ drought by historical standards... 
We were almost at the point where the plants were going to start to die."

"Now they have been increasing... The major consequences is
that the planet is 20% greener than it was in the year 2000...
Crop yield has gone up 13%."

"It's the opposite of what was predicted, and the opposite
was regarded as a catastrophe. Okay, so the opposite of a
catastrophe is good—there's more plants and crops grow better.
Okay, so what's the problem exactly?"
 • Senator Malcom Roberts:
  • De mens is NIET verantwoordelijk voor de toename van CO₂. De gegevens spreken echt voor zich. Slechts 12% van de toename van CO₂ tussen 1750 en 2018 werd veroorzaakt door de mens. Dat is veel te weinig om de oorzaak te zijn van de beweerde opwarming van de aarde. De natuur regelt het kooldioxidegehalte (CO₂ gehalte), niet de mens.
  • Het milieu doden om het te redden, opnieuw, onder de zeebodem CO₂ dumpen voor net-zero: Youtube, Transcript op de One Nation website.
 • Vulkanen stoten enorme hoeveelheden CO₂ uit. Als CO₂ al een probleem zou zijn, wat het niet is, wat maakt de menselijke invloed dan nog uit?
 • Tom Harris41), executive director of the International Climate Science Coalition (ICSC). Er is geen consistente correlatie tussen CO₂ (kooldioxide) en de temperatuur op aarde.
 • John Clauser, Nobelprijswinnaar natuurkunde uit 2022: “Ik kan heel stellig beweren dat er GEEN klimaatnoodtoestand42) is. Hoezeer het veel mensen ook van streek zal maken, mijn boodschap is dat de planeet NIET in gevaar is. … atmosferische CO₂ en methaan, CH₄, hebben een verwaarloosbaar effect op het klimaat.”
 • Geoloog professor Ian Plimer ontmaskert de door de mens veroorzaakte “klimaatcrisis”-fraude: “Niemand heeft ooit aangetoond dat de menselijke uitstoot van kooldioxide de opwarming van de aarde veroorzaakt… En als het aangetoond zou kunnen worden, dan zou je moeten aantonen dat de 97% van de uitstoot die natuurlijk is, de opwarming van de aarde niet veroorzaakt. Het spel is uit. We hebben te maken met bedrog.
 • Over klimaat, methaan, CO₂ en koeien. Het is een kringloop en heeft dus geen invloed op het klimaat43).
 • Stijgende CO₂-niveaus worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde en niet andersom.
 • Peer reviewed: De zon bepaald het klimaat.
  • 2015: Jaarlijkse GWPF-lezing - Moeten we kooldioxide toejuichen?
  • 2010: Wind en zonnepanlen zijn veel duurder dan fossiele energie. Nucleaire energie en waterkracht zijn de oplossing. En over het verzinsel dat door de mensheid uitgestoten CO₂ een opwarming van de aarde veroorzaakt.
 • CO₂ is 0,043% van de aardatmosfeer (430 ppm)44) bij een waarde lager dan 0,02% (200 ppm) sterven de planten uit45).
  • 3% van de CO₂ wordt door de mensheid geproduceerd.
  • 600-1000ppm CO₂ wordt gebruikt in kassen om de opbrengst met meer dan 30% te verhogen en plagen en ziekten te verminderen.
 • Net Zero: Als we dat willen behalen dan moeten we alle mensen en dieren afschaffen. Mensen ademen 0,04% CO₂ in en 4% CO₂ weer uit (Professor Ian Plimer).
 • CO₂ zorgt voor vergroening welke weer voor afkoeling zorgt.

Koolwaterstoffen

Ook is het zo dat aardolie en aardgas geen Fossiele brandstoffen zijn.

Meer

Klimaatverandering is van alle tijden. De huidige klimaatverandering is niet door de mensheid veroorzaakt, de klimaatverandering is natuurlijk, we zitten in een opwarming na de kleine ijstijd. Wat ook nog eens aangeeft dat het eens kouder kan worden in plaats van warmer.

Op grotere schaal, over miljoenen jaren is het goed om te bezien hoe de ijstijden verlopen.

De enige zinvolle maatregelen als het gaat om klimaatverandering zijn onderandere maatregelen inzake waterhuishouding, omgang met structureel veranderende gemiddelde temperaturen en wijzigingen in de flora en fauna.

Komt er een nieuwe kleine ijstijd aan?

 • Kleine eiszeit von 2020 bis 2053 oder globaler erwaermung (Kleine ijstijd van 2020 tot 2053 of opwarming van de aarde)
 • Vooraanstaand poolexpert Andrey Fedotov van de Siberische afdeling van de Russische Academie van Wetenschappen verklaarde dat “de opwarming op het punt staat te eindigen” en dat de planeet op het punt staat, vanaf 2030 een “ijstijd” in te gaan.

Als je ervoor pleit om af te stappen van koolwaterstof46) brandstoffen, pleit je ervoor om de helft van de wereldbevolking uit te roeien en pleit je voor genocide.” Geoloog Ian Plimer met @profdavidflint. De hele uitzending: achter een loginwall.

Medeoprichter van Greenpeace, Dr. Patrick Moore:

"De klimaatramp is in de eerste plaats totaal verzonnen." 

"Het klimaat verandert al sinds de aarde is geschapen en het blijft veranderen. Niets
dat vandaag de dag gebeurt in dit wereldwijde klimaat is ongewoon. Dit is een relatief
goedaardige tijd van klimaat en weer."

Klimaatverandering wordt dus niet voorkomen met een energietransitie. Klimaat en mileu staan los van elkaar.

Een schoon(er) mileu is goed.

En verder:

 • In het VN mandaat van de IPCC staat dat de IPCC alleen menselijke invloed op het klimaat mag onderzoeken. Gevolguitkomst: de mens zorgt er voor dat het klimaat veranderd. Dat is niet waar gezien de klimaat historie van vele miljoenen jaren.
 • Een nieuwe kleine ijstijd is al begonnen.
 • Meteoroloog en oprichter van Weather Channel John Coleman: Follow the money.
 • Professor Dr. C.A. (Kees) de Lange. Voormalig als fysicus werkzaam geweest bij Shell Research en aan VU en UvA.
 • Alex Newman over alternatief onderzoek in 3 peer reviewed onderzoeken. Onderandere over de invloed van zonneactieviteit op het klimaat. Onderzoekers durven daar niet in mee te gaan omdat hun inkomsten dan kunnen weg vallen.
 • NASA geeft toe dat klimaatverandering ontstaat door veranderingen in de zonnebaan van de aarde, niet door SUV's en koolwaterstof47) brandstoffen.
 • Mensen geld uit de zak kloppen door de klimaathoax, -oplichting.
 • Nobelprijswinnaar natuurkunde John Clauser en 1.500 wetenschappers zeggen dat er geen 𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙚 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮 is.
 • Patrick Moore bespreekt zijn werk als medevoorzitter van de Clean and Safe Energy Coalition.
  • 2023: Het gaat om angst aanjagen en geld verdienen. Dat leidt er toe dat de burger over het algemeen niet zelf kan observeren en verifieren of wat er in de (Main Stream) Media verteld wordt wel klopt. Voor de media, wetenschappers en politici is angstaanjagen een verdienmodel.
 • Professor Norman Fenton over het tirannieke Net Zero beleid dat ons allemaal wordt opgedrongen, onder het mom van het oplossen van de niet-bestaande ”wereldwijde kookcrisis48)”.
 • Conclusies baseren op modellen en niet op feiten, metingen.
 • Trachten het klimaat te wijzigen door niet terug te draaien maatregelen zoals het injecteren van de atmosfeer met bepaalde stoffen.
 • Geen maatregelen voorbereiden voor het geval het niet lukt om het klimaat aan te passen, er op enig moment van af wordt gezien om het klimaat aan te passen, terwijl er wel maatregelen nodig zijn vanweg wijzigende omstandigheden.
 • De australische presentator, Alan Jones legt het uit (202049)). We zitten in een culturele oorlog. Klimaatverandering is de nieuwe religie.
 • Follow the money (2017). Er is geen overeenstemming onder wetenschappers of de opwarming een gevaar is.
 • Als de aarde een beetje dichter bij de zon komt, er wat meer zonneactiviteit is wordt het warmer op aarde. Daar is niets tegen te doen.
 • Documentaire Unsustainable. De VN-agenda voor wereldheerschappij (2020).
 • Over elektrische auto's:
 • Drie nieuwe peer-reviewed papers, gepubliceerd in belangrijke prestigieuze wetenschappelijke tijdschriften… ondermijnen volledig de vermeende wetenschappelijke consensus over de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. December 2023.
 • International Climate Science Coalition Executive Director Tom Harris: “Er is geen basis voor de klimaatpaniek, het is allemaal gebaseerd op modellen die niet werken.”
 • John Shewchuk @_ClimateCraze. Overlappende cycli, blauw is een langere cyclus dan rood:

Natuurverschijnselen

Niet echt klimaat, toch hier.

Een herhaling van het Carrington Event uit 1859.50) Een zonnestorm die de elektriciteitsvoorziening kan doen uitvallen.

Immigratie

Globalisme, immigratie, omvolking en omverwerping

Eva Vlaardingerbroek @EvaVlaar:
De tijd waarin we leven zal de geschiedenis ingaan als de periode waarin westerse naties niet langer binnengevallen hoefden te worden door vijandige buitenlandse legers om veroverd te worden.
Het zal de geschiedenis ingaan als de periode van Westerse zelfmoord waarin de indringer actief werd uitgenodigd.
Een periode waarin de inheemse bevolking betaalde voor hun eigen vernietiging en vervanging.
En dat allemaal omdat de machthebbers blanke mensen hebben gehersenspoeld om te geloven dat hun geschiedenis fundamenteel slechter is dan die van anderen en dat zelfs het kleinste gevoel van gezond nationalisme automatisch zou leiden tot een nieuwe holocaust.

Massaal illegale migranten binnenlaten wordt gedaan om het land van binnenuit te destabiliseren, georkestreerd door globalisten die geen onafhankelijke soevereine naties meer willen. Het is hun favoriete methode om landen op de knieën te krijgen terwijl de lokale bevolking wordt geïntimideerd door de politie en aangevallen als ze proberen te protesteren.

Monika Gabriela Bartoszewicz, @bartoszewicz_mg:
“Staatsveiligheid en maatschappelijke veiligheid zijn verschillende soorten veiligheid. De eerste is afgeleid van soevereiniteit, de tweede van gedeelde identiteit en cultureel erfgoed. Massamigratie ondermijnt maatschappelijke veiligheid.”

Monetair Financieël

 • Centrale banken.
 • Geld niet meer aan een standaard, zoals goud, koppelen maar fractional reserved banking toe passen. Geld uit het niets creëren maar er wel rente voor vragen. Dit is Ponzi fraude. Dat stort een keer in. De CBDC zou het moeten redden maar is in feite een monetaire gevangenis. Het tast de vrijheid van de burger aan51) en het blijft Ponzi fraude want ook CBDC kan door de (centrale)banken naar behoefte worden bijgemaakt. De CBDC heeft ook concequenties voor de rente.
  • Economist Richard Werner: We zijn op weg naar het meest totalitaire controlesysteem in de geschiedenis van de mensheid. Voor de CBDC is een digitale identiteit nodig welke tijdens de Covid-19 pandemie reeds getest is.
  • De USA presidenten Lincoln en J.F. Kennedy traden op tegen de centrale banken en werden vermood.
 • Door het bijdruken van enorme hoeveelheden geld in de Euro- en de US-Dollarzone is de kans op hyperinflatie erg groot.
 • Inperking van burgerrechten door financiele instituten al dan niet gebasseerd op wetgeving.

Ruimtevaart en onderzoek

Zaken die de aardbewoners niet zouden moeten doen:

 • Contact proberen te zoeken met buitenaardse beschavingen. Dat kan dezastreuze gevolgen hebben. Zo een beschaving kan duizenden, zelfs miljoenen jaren, verder zijn in haar ontwikkeling dan wij en kwaadaardig zijn. Dus over middelen beschikken waar wij niets tegen in te brengen hebben met alle negatieve gevolgen van dien voor de huidige aardbewooners. Dit kan er toe leiden dat het menselijk ras vernietigd wordt door een kwaadaardige beschaving die veel verder ontwikkeld is dan de onze. Stil zijn is veiliger.
  • Naast de ruimteschepen Voyager I en II die informatie dragen over de lokatie van de aarde is er ook al het nodige uitgezonden.
 • Te slimme robots bouwen of nog erger, robots die zelf nog slimmere robots kunnen bouwen, zelf kunnen evolueren.

Woke

Woke smoke. Woke is een afleiding voor de fouten die bepaalde leiders maken.52)
Woke is cultureel maxisme(James Lindsay).

 • Een van de kenmerken van woke is dat gevoelens er meer toe doen dan de waarheid.
 • De enige manier om met racisme om te gaan is om mensen te behandelen op de inhoud van hun karakter en niets anders.
  • Wokisme is een nieuwe vorm van racisme.
 • Queer, Transgenderism en de afbraak van onze grondrechen en cultuur. What is a woman53)

Terrorisme, Extremisme

Georganiseerde misdaad

 • Drugs handel
 • Mensen handel, orgaan handel
 • , …

Religie

Intolerante delen van religie's die niet harmonieus samen willen leven met andere religie's, mensen die er anders over denken.
Vinden dat een persoon op grond van religieuze overtuiging een ander iets aan mag doen.

Godsdienst, fundamentalisme, radicalisme intolerantie54).

Het is goed om bij elke religie, geloof, onderscheid te maken tussen wat echt religie, geloof, is en wat ideologie, geopolitiek of nog anders is wat niets met religie, geloven, te maken heeft. Als dat deel geneutraliseerd wordt moet het mogelijk dat mensen met verschillende religies, geloven, in harmonie samen kunnen leven.

Islam

Moet de schrijver die hier over dit onderwerp schrijft dit wel vermelden of loopt de schrijver nu gevaar?

Inperking van burgerrechten op grond van religieuze overtuigingen.

Assita Kanko over Islam en over de hoofddoek55)

Britse islamitische geleerde Anjem Chaudary: “Democratie zal in het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk hoogstwaarschijnlijk binnen 15-20 jaar worden vervangen door islamitische shariawetgeving.”

Een gezichtspunt op islam!
Imtiaz Mahmood, @ImtiazMadmood. Een beschrijving van de Islam56). Samenvatting:

De islam kan goed omschreven worden als een totalitaire manier van leven en een
zeer effectief systeem van verovering, vermomd als religie.

Censuur

Wat als informatie aan de bevolking wordt onthouden?
Zie verder censuur

Wereldbevolkings reductie door genocide

Jacques Attali: “We zullen ons van veel mensen ontdoen doordat we ze laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is.”
Hij was een adviseur van de Franse President Fransçois Mitterrand die in 1981 geïnterviewd is door Michel Salomon de auteur van het boek “De toekomst van het leven”.

Daarin zegt Attali ondermeer: “In de toekomst zal het er om gaan een methode te vinden om de wereldbevolking te reduceren. … zodra de mens ouder is dan 65 leeft hij langer dan hij produceert en dat komt de samenleving duur te staan. Euthanasie moet een wezenlijke instrument voor onze toekomstige gemeenschappen zijn. … We zullen ze van ons ontdoen, doordat we ze laten geloven dat het voor hun eigen bestwil is.” Bron.

Was de Covid-19 pandemie een tryout?

Er is een patent voor Grapheen Oxide voor gebruik als een hematologisch (bloed gerelateerd) biowapenn.
Zie ook Hematologische gezondheidsclaims schieten omhoog met 522% boven de trend in 2022.
Dr. Yeardon over de vaccins: “Het is wereldwijd en heeft de intentie om controle uit te oefenen en zal het doden van nog eens miljoenen, zo niet miljarden mensen inhouden.”

 • Dr. Zelenko over Bill Gates en vaccinaties
 • Mensen met een bepaald welvaartsnivo krijgen over het algemeen maxmaal 2 kinderen. Er zijn ook mensen die geen kinderen krijgen. Dus als iedereen een bepaald welvaarts nivo heeft zal de mensheid op een gegeven moment uitsterven als er niet wordt ingegrepen. Een te volle wereld, als dat al een probleem is, lost zich dus uiteindelijk van zelf op. Daarnaast zijn er ook nog andere mechanismen te bedenken die het probleem, als het al een probleem is, zonder menselijk ingrijpen oplost.
 • Transgenderisme is onmiskenbaar onderdeel van de ontvolkingsagenda. Zie ook de andere alarmerende trends in deze post.

Andere overzichten

Wat U kunt doen

In het algemeen gaat het er om om een totalitaire, dystopische, maatschappij te voorkomen welke kan voortkomen uit bovenstaande dreigingen.

Pleeg verzet.

De waarheid

Carine Knapen @CarineKnapen:
Om de waarheid zo dicht mogelijk te kunnen benaderen moet je open staan voor alle standpunten en visies en ook alles, van alle zijden, lezen, analyseren en vergelijken, zo nodig zelf berekeningen maken en checken. Dan, doch pas dan, kan je jezelf een duidelijk beeld vormen in de wetenschap dat er nog altijd ontbrekende elementen kunnen zijn die pas later gevonden en ingevuld kunnen worden.

Carine Knapen @CarineKnapen:
Het grote probleem van alle tijden is dat het overgrote deel van de mensen die inspanning niet doen. Ze gaan voor hun tv zitten, kijken naar het nieuws en nemen klakkeloos aan wat gezegd wordt. De media en de overheden weten dat de meeste mensen te lui zijn om zich grondig te informeren. Ze rekenen daarop. Ze gebruiken de media voor massa manipulatie, indoctrinatie en propaganda en dat lukt heel goed omdat ze geen andere geluiden toe staan. Elke kritische stem wordt geweerd. Die kritische stemmen zijn belangrijk. Vandaar dat steeds meer mensen recht staan die de rol van burger journalist op zich nemen en de vinger aan de pols houden.

Maak bewust

 • Probeer mensen bewust te maken zonder te drammen. Laat mensen in hun waarde.
  • Mattias Desmet: “Het enige wat je eraan kunt doen is je mond open blijven doen.” om mensen bewust maken van wat er echt aan de hand is in de wereld.

Betaal contant

Ga in de politiek

Sluit U aan bij een politieke partij, of richt er een op, de blijk heeft geven van gezond verstand en handelen op basis van feiten.

Verlichting

AUF1: “Hybride oorlog tegen de mensheid! Onze kans is57) verlichting”.Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

1)
Tucker Carlson Ep. 75 Mike Benz
3)
Het land wordt in feite bestuurd door grote bedrijven met de regering en een groot deel van het parlement als uitvoerders
4)
Zijn vaak ook grote bedrijven
5)
De WHO is een onderdeel van de VN
7)
Rumble login needed
8)
Denk aan het groene corona vinkje maar dan voor alles
9)
Central Bank Digital Currency (Digitaal geld wat door de overheid naar believen uitgezet kan worden)
11)
Even zoeken naar 'Gaslighting' op die pagina.
12)
From his biography, “Memoirs”
15)
Tucker Carlson en police chief Steven Sund over capitol hill op 6 januari 2021 en achter gehouden informatie en hulp https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1689783814594174976
16)
Laura Dodsworth auteur van: A state of fear over angst aan jagen door overheden en instanties
18)
Digital Services Act
19)
Client Side Scanning
20)
Bugs in our Pockets: The Risks of Client-Side Scanning https://arxiv.org/abs/2110.07450
22)
Alan Duncan over de Israelische invloed in het UK
24)
Wordt indirect bestuurd door investeringsmaatschappijen Vanguard en Blackrock, het militair industireel complex en de farmaceutische industrie https://www.youtube.com/watch?v=o92oSgU17Lo&t=580s
31)
Zie ook het WHO verdrag bij het punt WHO & VN
35)
Voorstemmers: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP
36)
Tegenstemmers: Fractie-Frentrop, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FvD, PvdD, OSF, PVV en SGP
40) , 57)
Duits
44)
parts per million
46) , 47)
aardolie en aardgas zijn geen fossiele brandstoffen
48)
VN António Guterres
51)
betaal altijd contant
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pin.txt · Last modified: 2024-05-24 10:54 by webmaster