User Tools

Site Tools


pin

Pinned Tweet

Door U goed te informeren kunt U in het stemhokje een afgewogen keuze maken die de uw toekomst, de toekomst van het land en de toekomst van de aarde ten goede komt.

Dreigingen

We leven in een tijd waarin er peronen, instanties, zijn de denken dat alles maakbaar is. De gevolgen van die ideeën zijn overwegen zwaar ongewenst.

Gezagsdragers

Gezagsdragers, Overheden, Instanties. Een mix van:

 • Incompetentie, domheid.
 • Kwaad doen, met opzet, aan het land, de maatschappij, ten gunste van een bepaalde partij, ideologie. Slechthied1)2).
 • Ontbreken van een moreel kompas, eerlijkheid, vertrouwen en betrouwbaarheid.
 • Angst aan jagen3) om bepaalde doelen te bereiken.
  • Duits Euro Parlementslid Christine Anderson: “Zolang je in de angstmechanismen [van de overheid] trapt, hebben ze macht over je. Neem dat van ze af… Want af en toe zijn er dingen die veel belangrijker zijn dan je angst.” “Als we eenmaal in een totalitair regime terechtkomen, en het is volledig op stoom, gezien de technologische middelen die ze vandaag de dag tot hun beschikking hebben is dat goed mogelijk, dan hebben we het niet over 70 jaar Sovjet-Unie. We hebben het over een zeer, zeer lange tijd. Dat is waar je bang voor moet zijn en alleen dat.”
 • Gebrek, of het geheel ontbreken van, integriteit bij gezagsdragers.
 • Zich baseren op basis van
  • ideologie in plaats van op feiten.
  • modellen in plaats van op metingen, feiten.
 • Psychopaten in de functie van gezagsdrager.
 • Nalatigheid, niet opkomen voor de autochtone bevolking van een land.
 • Wanneer je met politieke oplichting4) te maken kunt hebben.
 • Hoe oplichting door gezagsdragers te herkennen is. Het verzinnen van wereldwijde crisissen die vervolgens een wereldwijde oplossing nodig hebben welke vervolgens tot verschuiving van de macht naar ongekozen wereldwijde organisaties wordt verschoven.
  • Als iets wordt gepresenteerd als wetenschappelijke consensus weet je dat het oplichting is. Het zelfde geld voor het onderdrukken van afwijkende meningen, een afwijkend wetenschappelijk inzicht. In de wetenschap bestaat geen consensus, in de wetenschap wordt alles ter discussie gesteld.
  • Censuur in de vorm
   • direct zoals met de DSA5)
   • zelfcensuur zoals bijvoorbeeld vanwege CSS6)7)
 • Het aan de rechter overlaten om bewuste fouten in wetten in (goede) banen te leiden.

De Verenigde_Staten van Amerika

De USA, de Verenigde Staten van Amerika8)

 • Voorbereiding voor een biologische oorlog. Bron.
  • Robert F. Kennedy Junior, RFK, over de CIA en biowapens en mind control.
   • CIA in de Oekraïne.
  • Dr. Malone over het bestaan van gen-specifieke biowapens en de realiteit van moderne bio-oorlogsvoering.
 • Nucleare oorlog. Professor Jeffrey Sachs.
  • De oorlog in de Oekraïne. Een samenvatting van Colonel Douglas MacGregor in gesprek met Robert F Kennedy op 6 mei 2023. Maakt Robert F Kennedy een 180 graden draai inzake de Oekraïne. Zo ja, welke kant op? Wat hij zegt over de oorlog in de Oekraïne op zijn aankondiging, in Boston op 19 april 2023, dat hij als president verkozen wil worden.
  • Korte vertaalde samenvating van Unathi Kalanga Ndebele: “Ik ben volledig op de hoogte van de Wolfowitz-doctrine van de Verenigde Staten, die de politieke en militaire elites van de VS ertoe aanzet actief te proberen de opkomst van een andere mondiale supermacht te voorkomen en de destabilisatie en het uiteenvallen van landen en regio's te veroorzaken om dit te voorkomen”.
  • Dat is een van de oorzaken van het onstaan van de oorlog tussen Rusland en de Oekraine.
 • Het Morgenthau plan voor de bezetting van Duitsland na de Tweede Wereldoorlog.
 • De CIA9)
  • De CIA die de weg baant, met illegale middelen, om Amerikaanse bedrijven zaken tegen zeer gunstige voorwaarden over te kunnen laten nemen in bepaalde landen zoals de Oekraine waar de CIA al 70 jaar actief is. Zie ook het boek van Doug Valentine: The CIA - 70 Years In Ukraine
  • Interview met de voormalige CIA case officer en whistleblower Philip Agee (auteur van “On the run”) in 1995.
 • Het op schulden gebaseerd systeem van het Westen tegen het op grondstoffen gebaseerd systeem van het oosten. Bob Moriarty
  • De Rusland Oekraine conflict.
  • Spanningen met China over Taiwan en de Zuid Chineese Zee.
  • Een Chineese vise. Bron (Chinees).
 • Het narratief. Geloven dat als je een verhaal, een leugen, een narratief maar genoeg herhaald dat het dan ook werkelijkheid wordt.
 • Inmenging in de interne aangelegenheden van landen. Dat is in strijd met het VN handvest. Die inmenging leid dan nog al eens tot welhaast eindeloze oorlogen.

Totalitarisme

Billionairs

Billionairs who think they can play God.
Victor Orban over de macht van de billionairs.

Globalisme

Globalisering, machtsovername, controle, wereldregering10) door de elites. Onderdrukking van de burgers. Controlestaat. Een totalitair bewind.

Christine Anderson MEP: “Future totalitarian regimes no longer require electrified barbed wire fences. All they need is a phone, a QR code, a digital ID, and then they can do with you whatever they want.”

Dr Vernon Coleman De 10 grootste en gevaarlijkste leugens.

Colonel Douglas Macgregor verklaart waarom de globalisten er alles aan doen om Rusland te vernietigen en Poetin te vervangen. Het feit dat Rusland een nationale identiteit heeft maakt het een vijand van de globalisten. De EU is al gevalllen, alleen Rusland staat nog in Europa.

“Their agenda is to destroy Russia. Why? They would like to replace Putin because Putin presides over the last major power in Europe that has a national identity, a national language, a national culture that rests on the foundation of orthodox Christianity.

 • De Europese digitale identiteitl wordt verkocht als gemak maar is in feite een systeem om de burger te controleren en (burger)rechten al dan niet toe te kennen (voor een bepaade duur).
 • CBDC (Central Bank Digital Currency) is geld wat door de overheid naar believen uitgezet kan worden.
 • Het World Economic Forum wat een vorm van Marxisme wil invoeren. De burgers weer slaven maken opgesloten in steden.
 • Grenzen en soevereine burgers zijn onhandig voor de globalisten11).

WHO en VN

 • Greep naar wereldmacht12), wereld dominantie, een wereld regering, met daarbij uitholling, afschaffing van burgerrechten door gebruikmaking van het aanstaande WHO pandemieverdrag en de amandementen op de internationale gezondheids regels (proposed amendments to the binding rules of the International Health Regulations) van de Verenigde Naties.
 • Voeding
  • Insecten eten in plaats van vlees.
   • Het ”Eetbare insecten Toekomstperspectieven voor voedsel- en voederzekerheid“ rapport (engels).
 • Pandemieën en vaccinaties
 • Queer zaken.
  • Zeer indringende sexuele opvoeding van zeer jonge kinderen op school. Hoort sexuele opvoeding niet bij de ouders thuis?
  • In de USA op school, een dappere moeder. Wat ze op school leren

Klimaat

De klimaaatoplichting

 • In het VN mandaat van de IPCC staat dat de IPCC alleen menselijke invloed op het klimaat mag onderzoeken. Gevolguitkomst: de mens zorgt er voor dat het klimaat veranderd. Dat is niet waar gezien de klimaat historie van vele miljoenen jaren.
 • Meteoroloog en oprichter van Weather Channel John Coleman: Follow the money.
 • Tom Harris15), executive director of the International Climate Science Coalition (ICSC). Er is geen consistente correlatie tussen CO₂ (kooldioxide) en de temperatuur op aarde.
 • NASA geeft toe dat klimaatverandering ontstaat door veranderingen in de zonnebaan van de aarde, niet door SUV's en fossiele brandstoffen.
 • Geoloog professor Ian Plimer ontmaskert de door de mens veroorzaakte “klimaatcrisis”-fraude: “Niemand heeft ooit aangetoond dat de menselijke uitstoot van kooldioxide de opwarming van de aarde veroorzaakt… En als het aangetoond zou kunnen worden, dan zou je moeten aantonen dat de 97% van de uitstoot die natuurlijk is, de opwarming van de aarde niet veroorzaakt. Het spel is uit. We hebben te maken met bedrog.
 • Over klimaat, methaan, CO₂ en koeien. Het is een kringloop en heeft dus geen invloed op het klimaat.
 • Stijgende CO₂-niveaus worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde en niet andersom.
 • Mensen geld uit de zak kloppen door de klimaathoax, -oplichting.
 • Nobelprijswinnaar natuurkunde John Clauser en 1.500 wetenschappers zeggen dat er geen 𝘾𝙡𝙞𝙢𝙖𝙩𝙚 𝙀𝙢𝙚𝙧𝙜𝙚𝙣𝙘𝙮 is.
 • Senator Malcom Roberts: De mens is NIET verantwoordelijk voor de toename van CO₂. De gegevens spreken echt voor zich. Slechts 12% van de toename van CO₂ tussen 1750 en 2018 werd veroorzaakt door de mens. Dat is veel te weinig om de oorzaak te zijn van de beweerde opwarming van de aarde. De natuur regelt het kooldioxidegehalte (CO₂ gehalte), niet de mens.
  • 2023: Het gaat om angst aanjagen en geld verdienen. Dat leidt er toe dat de burger over het algemeen niet zelf kan observeren en verifieren of wat er in de (Main Stream) Media verteld wordt wel klopt. Voor de media, wetenschappers en politici is angstaanjagen een verdienmodel.
  • 2015: Jaarlijkse GWPF-lezing - Moeten we kooldioxide toejuichen?
  • 2010: Wind en zonnepanlen zijn veel duurder dan fossiele energie. Nucleaire energie en waterkracht zijn de oplossing. En over het verzinsel dat door de mensheid uitgestoten CO₂ een opwarming van de aarde veroorzaakt.
 • Professor Norman Fenton over het tirannieke Net Zero beleid dat ons allemaal wordt opgedrongen, onder het mom van het oplossen van de niet-bestaande ”wereldwijde kookcrisis16)”.
 • Conclusies baseren op modellen en niet op feiten, metingen.
 • Trachten het klimaat te wijzigen door niet terug te draaien maatregelen zoals het injecteren van de atmosfeer met bepaalde stoffen.
 • Geen maatregelen voorbereiden voor het geval het niet lukt om het klimaat aan te passen, er op enig moment van af wordt gezien om het klimaat aan te passen, terwijl er wel maatregelen nodig zijn vanweg wijzigende omstandigheden.
 • CO₂ is 0,043% van de aardatmosfeer (430 ppm)17) bij een waarde lager dan 0,02% (200 ppm) sterven de planten uit18).
  • 3% van de CO₂ wordt door de mensheid geproduceerd.
  • 600-1000ppm CO₂ wordt gebruikt in kassen om de opbrengst met meer dan 30% te verhogen en plagen en ziekten te verminderen.
 • De australische presentator, Alan Jones legt het uit (202019)). We zitten in een culturele oorlog. Klimaatverandering is de nieuwe religie.
 • Follow the money (2017). Er is geen overeenstemming onder wetenschappers of de opwarming een gevaar is.
 • Als de aarde een beetje dichter bij de zon komt, er wat meer zonneactiviteit is wordt het warmer op aarde. Daar is niets tegen te doen.
 • Net Zero: Als we dat willen behalen dan moeten we alle mensen en dieren afschaffen. Mensen ademen 0,04% CO₂ in en 4% CO₂ weer uit (Professor Ian Plimer).
 • Documentaire Unsustainable. De VN-agenda voor wereldheerschappij (2020).

Monetair beleid

 • Centrale banken.
 • Geld niet meer aan een standaard, zoals goud, koppelen maar fractional reserved banking toe passen. Geld uit het niets creëren maar er wel rente voor vragen. Dit is Ponzi fraude. Dat stort een keer in. De CBDC zou het moeten redden maar is in feite een monetaire gevangenis. Het tast de vrijheid van de burger aan20) en het blijft Ponzi fraude want ook CBDC kan door de (centrale)banken naar behoefte worden bijgemaakt. De CBDC heeft ook concequenties voor de rente.
  • Economist Richard Werner: We zijn op weg naar het meest totalitaire controlesysteem in de geschiedenis van de mensheid. Voor de CBDC is een digitale identiteit nodig welke tijdens de Corona pandemie reeds getest is.
  • De USA presidenten Lincoln en J.F. Kennedy traden op tegen de centrale banken en werden vermood.

Technologie

Dit zijn vaak zaken waarvan op voorhand niet goed duidelijk is wat de gevolgen op lange termijn zijn en die een onomkeerbaar effect hebben.

 • Manipulatie van en met voedsel en de voetselvoorziening
  • Alex Jones: De macht die globalisten hebben gebruikt om de bevolking te controleren: voedsel. De aanpassing van de basisgewassen van de planeet, genetisch gemanipuleerde soorten en opzettelijk gemanipuleerd water, voedsel en lucht komen allemaal neer op een eugenetische operatie om de wereld bevolking te reduceren en een volledige spectrumoverheersing te bereiken.
  • GMO Genetisch gemodificeerde organismen. Met name eetbare planten, voeding voor de mensheid.
  • Barbara O'Neil over organisch eten. Het is naar verhouding goedkoper omdat er meer voedingswaarde in zit.
  • Nano-particulate smart dust welke ziekten kan veroorzaken.
  • Codex alimentaris
  • Contact zoeken met buitenaardse beschavingen. Dit kan er toe leiden dat het menselijk ras vernietigd wordt door een kwaadaardige beschaving die veel verder ontwikkeld is dan de onze.
  • De Bill en Melinda Gates Foundation steekt veel geld in de ontwikkeling en uitvoering van

Woke

Woke smoke. Woke is een afleiding voor de fouten die bepaalde leiders maken.21)
Woke is cultureel maxisme(James Lindsay).

 • Een van de kenmerken van woke is dat gevoelens er meer toe doen dan de waarheid.
 • De enige manier om met racisme om te gaan is om mensen te behandelen op de inhoud van hun karakter en niets anders.
  • Wokisme is een nieuwe vorm van racisme.
 • Queer, Transgenderism en de afbraak van onze grondrechen en cultuur. What is a woman22)

Terrorisme, Extremisme

Georganiseerde misdaad

 • Drugs handel
 • Mensen handel, orgaan handel
 • , …

Inperking van burgerrechten

door financiele instituten al dan niet gebasseerd op wetgeving.

door Islamisering.

 • Godsdienst, islam, fundamentalisme, radicalisme intolerantie23).
 • Moet dit wel vermeld worden of loopt de schrijver nu gevaar?

Informatie voorziening

Wat als informatie aan de bevolking wordt onthouden. Zie censuur

Wereldbevolkings reductie door genocide

 • Dr. Zelenko over Bill Gates en vaccinaties
 • Mensen met een bepaald welvaartsnivo krijgen over het algemeen maxmaal 2 kinderen. Er zijn ook mensen die geen kinderen krijgen. Dus als iedereen een bepaald welvaarts nivo heeft zal de mensheid op een gegeven moment uitsterven als er niet wordt ingegrepen. Een te volle wereld, als dat al een probleem is, lost zich dus uiteindelijk van zelf op. Daarnaast zijn er ook nog andere mechanismen te bedenken die het probleem, als het al een probleem is, zonder menselijk ingrijpen oplost.
 • Transgenderisme is onmiskenbaar onderdeel van de ontvolkingsagenda. Zie ook de andere alarmerende trends in deze post.

Andere overzichten

Wat U kunt doen

In het algemeen gaat het er om om een totalitaire, dystopische, maatschappij te voorkomen welke kan voortkomen uit bovenstaande dreigingen.

Het eenvoudigste

 • Probeer mensen bewust te maken zonder te drammen. Laat mensen in hun waarde.
  • Mattias Desmet: “Het enige wat je eraan kunt doen is je mond open blijven doen.” om mensen bewust maken van wat er echt aan de hand is in de wereld.
 • Betaal zo veel mogelijk contant.

Overige mogelijkheden

 • Sluit U aan bij een politieke partij, of richt er een op, de blijk heeft geven van gezond verstand en handelen op basis van feiten.

Belangrijk nieuws

 • 230809 Leidde het Consortium Medische Tegenmaatregelen COVID? De Australische- Amerikaanse- Britse- en Canadesestrijdkrachten vormden dit consortium om de COVID-respons te domineren.
 • 230806 Australie op weg naar contant geld loos.
  • @Nigel_Farage: Engeland & Australie: De banken proberen ons een cashloze maatschappij op te dringen!
 • De stichting OpRecht dagvaard 16 personen en de Nederlandse Staat
 • 10 juli 2023 Bill Gates & Anthony Fauci (NIH) financierden beiden EcoHealth dat COVID-19 creëerde in het Wuhan laboratorium.
  • Zij plaatsten beiden vertegenwoordigers in het NIH die Ivermectin/HCQ onderdrukten om toestemming te krijgen voor noodgebruik van de COVID-19 vaccins.
  • Ze wisten dat Ivermectin/HCQ effectief was tegen COVID-19 en duizenden levens zou hebben gered.
  • Het kon ze niet schelen omdat ze wisten dat ze miljarden zouden verdienen aan de ineffectieve vaccins.
 • Léon de Jong (@leondejong op Twitter): VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen de extreem risicovolle pensioenwet door de kamer drukken. Het debat staat nu op plenaire agenda. Deze partijen willen samen met Minister Schouten, CU (ChristenUnie),
  uw pensioen afbreken door een casinopensioen in te voeren. Dat komt neer op gokken met 1500 miljard euro pensioengeld. De PVV vindt dat misdadig (7337 ook)! (21 oktober 2022).

Over deze pagina

Op deze pagina staan enkele onderwerpen waarvan het goed is om kennis te nemen.
Getracht is om het beeld duidelijk te maken zonder de lezer te overvoeren met informatie.
@NEOintheMCR: ““The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing.”

Over de tweets

Disclaimer:
Retweets en/of likes houden niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring in.
Retweets and / or likes do not necessarily imply an endorsement.

De tweets zijn gepost om:

 • Te informeren.
 • Aan te zetten tot nadenken, tot opinievorming, tot nader onderzoek. Het is ondoenlijk om alles wat voorbij komt te lezen en nader te onderzoeken. Zie ook onze disclaimer.
 • Om acties ter bevordering van de burgerrechten bekend te maken en te ondersteunen.

Over vertalen van tekst in een andere taal.

Pro

7337.nl is (ook) voor:

 • Vrije toegang tot informatie.
  • Geen enkele vorm van censuur, bijvoorbeeld door iets desinformatie te noemen.
 • Constitutionele toets door de rechter, een constitioneel hof.
 • Een bindend (correctief) referendum.
 • NEXIT
 • UNEXIT
 • WHOXIT

Over iets veranderen

Actuele complotten

Wat genoemd wordt / werd als complot theorie:

Sleutelwoorden

 • Univerele wetmatigheden: De mensen, de burgers, zijn soeverein, zij hebben de macht vanwege algemeen natuurlijk recht29).
 • Grondrechten
 • Spanningsvelden:
 • De greep naar de macht van de WHO via het pandemieverdrag wat een dystopische nachtmerrie is.
  • Opheffen van burgerrechten, waardigheid en fundamentele rechten van burgers
  • Vaccinatieplicht, geforceerd vaccineren van burgers, inclusief detentie van de genen die zich niet laten vaccineren
  • De WHO health assembly stemt er over in mei 2024 (nadat in 2022 Brazilie en een groot aantal Afrikaanse landen de pandemieverdrag al hadden afgewezen).
 • Global collapse: This may be the most important thread I, Kim Dotcom, will ever make. The big picture stuff about the major global collapse that is coming. I will try to help you understand why the future is not what we’re hoping for. It's worse than most can imagine. Our leaders know. But what are they planning?
 • Derde wereldoorlog. Kim Dotcom: The Ukraine war shows:
  • US controls EU
  • US controls UN
  • US controls NATO
  • US controls the media
  • US wants to rule the world
  • The US has to rule the world because without the US Dollar having the world reserve currency status the US Empire is bankrupt.
   • If you understand how much is at stake for the US you understand why escalation is the only option. It’s the last stand of a dying empire.
  • Russia and China say “no way”. They want a multipolar order.
   • Noam Chomsky: Wat China wil is gelijke partners zijn met wederzijds respect, de VS wil alleen volgelingen (zoals de EU)”
  • World War 3 is guaranteed
 • Modern feodalisme: Miljardairs zijn de feodale heren, zij beslissen, zonder enige democratische inbreng of toezicht.
 • Oekraïne
 • Neo-liberalisme, Neo-comminusme
 • Soevereinisme: Elk land is de baas over eigen land.
  • Het is moeilijk om soeverein te worden van de USA.
  • Is Europa soeverein of is het een kolonie van de USA?
   • Europeese vazal staten kapot maken zodat de bedrijven naar de USA verhuizen. Daarom moest Nortstream kapot.
 • De USA, een beetje geschiedenis. Het hele verhaal31)32) van John Mearsheimer.
 • Globalisme.
  • Een Wereldregering.
   • Geen sovereiniteit voor landen
   • Culturele verarming
   • Ongekozen bestuurders.
  • Invloed van NGO's.
  • Boerenland onteigeningen in Nederland onder het voorwendsel van een stikstofcrisis.
  • Machtsgreep door de elites.
  • Hans-Georg Maassen: Landen in Europa worden bewust vernietigd om een ‘groen-socialistische dictatuur’ op te tuigen.
 • U.S.A. / Nato: Uitgelokte proxy oorlog39) tussen Rusland en Oekranïne.
 • Energie, Gas: De sabotage aan de Nordstream pijpleidingen kan ...
 • Religie
 • Pandemieen, vaccinatieplicht
 • Klimaat
 • Afbraak van de westerse economieën
 • Multinationals, grote bedrijven
 • Wetenschap en academia

Sleutelorganisaties

 • EU
 • IMF
 • VN
 • Wereld bank
 • WHO

Isseus

 • De keuzes waar we voor staan:
  1. Een nationale democratie waarin we onze eigen bestemming kunnen bepalen.
  2. Een globalistische dictatuur, geregeerd door schimmige miljardairs.
   1. Boerenland onteigeningen in Nederland onder het voorwendsel van een stikstofcrisis.
   2. U komt allemaal aan de beurt als het zo door gaat. Eigen huis, spaargeld, alle bezit gaat onteigend worden als het aan de elites ligt. Behalve het bezit van de elites dan.
 • Dr. Vernon Coleman: Wij bevinden ons in de eindfase van de opmars naar de Grote Reset van het WEF. We winnen nu of we verliezen voor altijd.
  • 22 manieren om verzet te plegen tegen de grote reset van het WEF. Wordt niet onderdanig, blijf de baas.
 • Waarom er oorlog met Rusland in de Oekraïne is en dat Europa daardoor afhankelijk van de U.S.A. kan worden.
 • Vaccinatieplicht
  • De ontwikkelingen in Duitsland Geen verplichte vaccinatie. (status 7 april 2022)
   • Beieren, Baden-Wurtemburg en Hessen willen een vaccinatieplicht invoeren.
  • De WHO wil meer macht wat kan leiden tot vaccinatieplicht opgelegd vanuit de WHO waarbij de Nederlandse regering niets meer in te brengen heeft, wat dus een schending, buitenwerkingstelling van een deel van de Grondwet is. Het verdrag is nog in de onderhandelings fase. Mogelijk wordt het eind 2023 of in 2024 getekend. Wat de bevolking er van vindt lijkt niet van belang te zijn.
   • Update: 47 AFRO leden uit Afrika, Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Afrika, Iran and Maleisië steunen het verdrag niet. Brazilië zegt het lidmaatschap van de WHO op als dat de concequentie is van het niet tekenen van het verdrag.
  • De EU wil ook vaccinatieplicht invoeren is vernomen. Het moet 7337.nl nog nader onderzoek naar doen.
   • De verplichte inenting is nodig voor het digitale ID en die is weer nodig voor elektronisch geld van de centrale bank wat weer nodig is om meer macht en controle over de burgers uit te kunnen oefenen. Ik het kort: een grote aantasting van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden waar eeuwen lang voor gestreden is.
 • Vanuit de EU: Gevaar voor het verzwakken van encryptie en het invoeren van Client Side Scanning op smartphones43).
 • Toeslagenaffaire, uit huis geplaatste kinderen die geen contact meer hebben met hun ouders.
 • Klimaatzaken zoals CO₂ en Stikstof die gebruikt worden om de economie kapot te maken.

Verandering

Buckminister Fuller zei ooit:
“Je verandert nooit iets door de bestaande realiteit te bestrijden, er tegen te vechten.
Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt.”
Harmonie, Vrede.

“Bij elke welgelukte aanslag op de vrijheid kan dus de Staat nooit dan medeplichtige zijn, hoofdschuldige blijft de plichtvergeten burger zelf, die, in zonde zingenot zijn zedelijke spierkracht verslappend, de kracht tot eigen initiatief verloor” Abraham Kuyper. Lijfspreuk van Ik de burger.

Wet en Moraal

Moraal gaat over de handelingen en het gedrag die door de maatschappij als wenselijk worden gezien.
Als de wet de moraal overtreed wat kun je dan nog doen?
Mogelijke wegen:

 • Juridisch
 • Politiek
 • Protest
 • Opstand

Staatsvormen

Survaillance, Controle en Macht

De Digitale Identiteit

De EU wil een digitale identiteit invoeren. Dat volgt uit de eIDAS-verordening44)45). Een onderdeel daarvan is QWAC waarmee Interneters gevolgd kunnen worden.

De Australische Senator Malcolm Roberts over de Digitale Identiteit, uitgevonden door het WEF46), die er toe moet leiden dat je niets meer bezit.

De transcriptie vindt je hier: https://www.malcolmrobertsqld.com.au/life-by-subscription-the-trusted-digital-identity-bill

De Nederlandse vertaling

QR code

De QR code is in het leven geroepen om groepen uit te sluiten op basis van hun xG status in het Covid-19 tijdperk.

De kans bestaat (engels) dat de QR code gebruikt gaat worden voor andere zaken dna toegang tot fysieke ruimtes. Zoals bijvoorbeeld de rationering van gas, benzine en diesel, energie dus.

De digitale Euro

De ECB wil de CBDC, de digitale Euro, invoeren. Als er alleen nog maar een digitale portemonaie met CBDC is kan de Europeese Centrale Bank uw geld naar believen aan en uit zetten. Ook kunnen er dan restricties komen op waar, wanneer en hoeveel van uw geld u kunt uitgeven.

Black box in de auto

Het behoort tot de mogelijkheiden dat de auto op afstand uitgezet kan worden. Dat kan ook gevolgen hebben voor het demonstratierecht. Zie ook deze tweet

Digitale meter

𝗝𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗗𝗮𝘆: de slimme elektrischiteit en gas meters zijn survaillance apparaten.

Metaverse

Wat is de invloed van het Metaverse, de 3D wereld op het Internet?

Demonstratierecht

De Nederlandse Grondwet Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging47)48)
Handboek demonstreren geïnitieerd door de gemeente Amsterdam49).

Blijf rustig. Gebruik geen geweld, ook niet verbaal.
Zie bijvoorbeeld het protest van de Canadese truckers in Ottawa, Canada in februari 2022

Politie wapens

Een overzicht van de politie (opmerkelijk, de Politie ziet en gesprek ook als een wapen).
Meer informatie over de Taser (stroomstoot wapen)

Wat er mogelijk niet bij staat maar niet uit te sluiten is dat het gebruikt kan worden gezien wat er in andere landen (Australië en Canada in februari 2022) gebeurt:

 • LRAD50)51) (geluids wapen, hoog volume geluid). Advies: Neem een gehoorbeschermer mee als U gaat demonstreren en bekijk de plaatjes zodat U de apparatuur kun herkennen.

Geo Politiek

Kim Dotcom over de redenen van de oorlog in de Oekraïne en hoe de oorlog in Oekraïne te beëindigen.

Oorlog

Zin en waanzin van de oorlog.
Strategisch denken deel 1. Deel 2 Dzjengis Khan Carl von Clausewitz: “Oorlog is een politiek instrument. Een voortzetting van het politieke verkeer met andere middelen die ingezet worden als alle andere politieke middelen hebben gefaald, als er geen andere mogelijkheid meer is.”52)
Vom Kriege von Carl von Clausewitz, een samenvatting (Duits)
De oorlog is een zwendel, schreef de Amerikaanse generaal-majoor Smedley Butler in 1935. Hij legde uit: “Een zwendel kan, geloof ik, het best omschreven worden als iets dat voor de meerderheid van het volk niet is wat het lijkt. Slechts een kleine “inside” groep weet waar het om gaat. Het wordt uitgevoerd ten voordele van de zeer weinigen, ten koste van de zeer velen. Aan de oorlog verdienen een paar mensen enorme fortuinen.”

De positie van schepen op de zeeën

Rusland

Waarom er problemen zijn vanuit het westen, de USA en NAVO, met Rusland:

 • Rusland heeft geen Centrale Bank die gecontroleerd wordt door de Rothschilds.
 • Rusland wordt niet gecontroleerd door de VN.
 • Rusland is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en is voor zijn economisch succes niet afhankelijk van het Westen of de NAVO.

Haat tegen Rusland Voormalig Pentagon adviseur Doug Macgregor. Een zeer verhelderende analyse:

Omdat de linkse ideologie, gebaseerd op atheïsme, nihilisme en multiculturalisme, voorschrijft dat Rusland gedenationaliseerd moet worden, net zoals westerse landen gedenationaliseerd worden door open grenzen en massamigratie. En meer.

Over Vladimir Putin

Oekraine

John Mearsheimer Waarom is Oekraïne de schuld van het Westen? (Opgenomen in 2015)53)
Stephen F. Cohen: De Oekraïense crisis - Het is niet allemaal Poetin's schuld (Opgenomen in 2015) “Je kunt niet voor of tegen Oekraine zijn. Daarvoor zijn er te veel verschillen in het land.” (46:00)
Jimmy Dore geeft een geschiedenisles over Oekraïne en over de corruptie in Washington. In de introductie een video waarin journalist Matt Lee vragen stelt aan iemand van het Amerikaanse ministerie van defensie.54)

Deze zaak heeft vele kanten.
Sleutelwoorden: Oorlog, Proxy-oorlog, Cyber-oolog, Financiële-oolog, Economische-oorlog, Media, Propaganda
Sleutelorganisaties: Rusland, EU, USA, NAVO
Nog nader uit te werken. Zie ook 7337_Onderzoek op Twitter.

Twitter: 8 februari 2022
Zouden de Verenigde Staten van Amerika (#USA) zo vriendelijk willen zijn om op te houden met steeds oorlog te zoeken. Vietnam, Irak en Afganistan om de grote te noemen. En nu weer met Rusland zoals te lezen is in dit document van de RAND corporation. Misschien is het een idee om naar #harmonie te streven.

Twitter: 11 februari 2022
Putin: “Je hebt niet eens tijd om met je ogen te knipperen als je artikel 5 van de NAVO uitvoert.”
Zie ook: het hierboven aangehaalde document van de RAND corporation waar in staat dat Rusland, vrij vertaald, zo veel mogelijk uitgedaagd moet worden.
Is dat niet oorlog zoeken door de Verenigde Staten van America?

Klimaat

De klimaathoax gaat alleen over geld verdienen ten koste van de burger.
Bill Gates wil de zon dimmen om het klimaat, wat iet gered hoeft te worden, te redden. Een heel gevaarlijk plan.

Waarom CO2 een hoax, geen probleem, is: Senator Roberts (Engels)

Cancel culture

Steve Hughes over politieke correctheid, cancelcultuur en beledigd zijn.
De visie van ZUBY @ZubyMusic op Twitter.
De Nederlandse vertaling met wat verduidelijkingen:

Ik zie dat een stelletje losers nog steeds probeert Joe Rogan te 'cancelen'.
Stel je voor dat ze al die energie zouden steken in minder breekbaar en zielig zijn.
De wereld zou echt een betere plek worden.

Eerlijk gezegd, sommige mensen zijn absoluut zielig. Het is gênant.
We zijn aan het devolueren als samenleving door constant te proberen
om de meest emotioneel fragiele en meest gemakkelijk beledigde onder ons
te kalmeren. Het is stom. Zeg ze gewoon op te hoepelen en dat het niemand iets kan schelen.

Hetzelfde geldt voor alle c0vid hysterie die maar blijft aanhouden.
Altijd maar proberen de meest hysterische en emotioneel fragiele leden
van de samenleving te sussen. Niemand mag iets doen of zeggen omdat een
zwakke 'volwassene' zich misschien beledigd voelt, of zich 'onveilig'
voelt. LMAO ("Laughing My Ass Off"). Zielig.

"Grote slechte komiek podcast man maakte me VEEEL onveilig!"
Lol ("Laughing out loud"). Get a life. Hoe kan iemand zo zielig zijn? Ze 
zouden zich moeten schamen. Ik voel me beschaamd voor hen.

Stel je voor dat we ALLES en IEDEREEN die ons zou kunnen
beledigen proberen te annuleren en het zwijgen op te leggen.
Ideeën Religies Politiek TV Films Radio Kunst Muziek Games Woorden
& zinnen Er zijn oneindig veel dingen in de wereld die ons kunnen
beledigen... We zouden niets meer over hebben.

Covid-19 Pandemie

was al vanaf 1965 in the works Dr. David Martin:

De corona pandemie is binnenlands (USA) terrorisme met voorbedachten rade.
Dit is een biologische en chemische oorlogsvoering tegen de mensheid.
Dit was een financiële overval en een financiële fraude.
De natuur werd gekaapt vanaf 1965.
De wetenschap werd gekaapt doordat patenten over biologische zaken zijn toegestaan.
Er was geen onafhankelijke wetenschap.
Er was geen moreel toezicht in strijd met alle codes
waar wij voor staan. Moraliteit werd opgeschort voor medische tegenmaatregelen.
De mensheid ging verloren omdat we het lieten gebeuren.

Invermectine werkt tegen Corona maar werd bewust tegengewerkt. Perry Kory

Vaccine shedding treed op: Een onderzoek van de Universiteit van Colorado bevestigt dat de Covid-gevaccineerden gevaarlijke antilichamen, gegenereerd door het mRNA-vaccin, hebben doorgegeven via aerosolen, ook wel bekend als 'vaccine shedding'.

De Covid-19 pagina's.
Preventie en zelfzorg.

Als een vaccinatie werkt bij jou, waarom moet ik mij dan laten vaccineren?
Als de vaccinatie niet werkt bij jou, waarom moet ik mij dan laten vaccineren?”

Samenleving

Het woord zegt het al, we leven samen. Het is een goed streven om dat in harmonie met elkaar te doen.
Voortschrijdendinzicht, een verbindend initiatief dat een brug wil slaan tussen mensen die al langer twijfels hadden en mensen die nu ook vragen beginnen te stellen.

Archief

Archief


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2023 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

2)
Tucker Carlson en police chief Steven Sund over capitol hill op 6 januari 2021 en achter gehouden informatie en hulp https://twitter.com/TuckerCarlson/status/1689783814594174976
3)
Laura Dodsworth auteur van: A state of fear over angst aan jagen door overheden en instanties
5)
Digital Services Act
6)
Client Side Scanning
7)
Bugs in our Pockets: The Risks of Client-Side Scanning https://arxiv.org/abs/2110.07450
8)
Wordt indirect bestuurd door investeringsmaatschappijen Vanguard en Blackrock, het militair industireel complex en de farmaceutische industrie https://www.youtube.com/watch?v=o92oSgU17Lo&t=580s
10)
Zie ook het WHO verdrag bij het punt WHO & VN
13)
Voorstemmers: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP
14)
Tegenstemmers: Fractie-Frentrop, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, FvD, PvdD, OSF, PVV en SGP
16)
VN António Guterres
17)
parts per million
20)
betaal altijd contant
54)
“Zo eindigen alle rijken. We breiden ons militair uit terwijl er onder elke brug mensen wonen.”
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pin.txt · Last modified: 2023-09-25 12:16 by webmaster