User Tools

Site Tools


pin

Pinned Tweet

Dit is de pagina waar naar toe 7337_Onderzoek op Twitter verwijst voor meer informatie.

Retweets do not necessarily imply an endorsement.

Over de tweets

De tweets zijn gepost om:

 • Te informeren.
 • Aan te zetten tot nadenken, tot opinievorming, tot nader onderzoek. Het is ondoenlijk om alles wat voorbij komt te lezen en nader te onderzoeken. Zie ook onze disclaimer.
 • Om acties ter bevordering van de burgerrechten bekend te maken en te ondersteunen.

Pro

7337.nl is (also) pro

 • privacy
 • free access to information.
  • No censorship in any way, like in the disguise of calling something disinformation.
 • Constitutionele toets door de rechter
 • Een bindend referendum

About changeing something

Actueel

Sleutelwoorden

 • Neo-liberalisme, Neo-comminusme
 • Globalisme.
  • Een Wereldregering.
  • Invloed van NGO's
  • Ongekozen bestuurders.
  • Boerenland onteigeningen in Nederland onder het voorwendsel van een stikstofcrisis
 • Totalitarisme
 • Pandemieen, vaccinatieplicht
 • U.S.A. / Nato proxy oorlog tussen Rusland en Oekranine.
  • Escalatie dreiging.
  • Nucleaire dreiging.
 • Energie, Gas
 • Klimaat
 • Afbraak van de westerse economieën
  • Immigratie
  • Cultuur ontkenning
  • Woke

Sleutelorganisaties

Isseus

 • De keuzes waar we voor staan:
  1. Een nationale democratie waarin we onze eigen bestemming kunnen bepalen.
  2. Een globalistische dictatuur, geregeerd door schimmige miljardairs.
   1. Boerenland onteigeningen in Nederland onder het voorwendsel van een stikstofcrisis.
   2. U komt allemaal aan de beurt als het zo door gaat. Eigen huis, spaargeld, alle bezit gaat onteigend worden als het aan de elites ligt. Behalve het bezit van de elites dan.
 • Dr. Vernon Coleman: Wij bevinden ons in de eindfase van de opmars naar de Grote Reset. We winnen nu of we verliezen voor altijd.
 • Waarom er oorlog met Rusland in de Oekraïne is en dat Europa daardoor afhankelijk van de U.S.A. kan worden.
 • Vaccinatieplicht
  • De ontwikkelingen in Duitsland Geen verplichte vaccinatie. (status 7 april 2022)
   • Beieren, Baden-Wurtemburg en Hessen willen een vaccinatieplicht invoeren.
  • De WHO wil meer macht wat kan leiden tot vaccinatieplicht opgelegd vanuit de WHO waarbij de Nederlandse regering niets meer in te brengen heeft, wat dus een schending, buitenwerkingstelling van een deel van de Grondwet is. Het verdrag is nog in de onderhandelings fase. Mogelijk wordt het eind 2023 of in 2024 getekend. Wat de bevolking er van vindt lijkt niet van belang te zijn.
   • Update: 47 AFRO leden uit Afrika, Brazilië, Rusland, India, China, Zuid Afrika, Iran and Maleisië steunen het verdrag niet. Brazilië zegt het lidmaatschap van de WHO op als dat de concequentie is van het niet tekenen van het verdrag.
  • De EU wil ook vaccinatieplicht invoeren is vernomen. Het moet 7337.nl nog nader onderzoek naar doen.
   • De verplichte inenting is nodig voor het digitale ID en die is weer nodig voor elektronisch geld van de centrale bank wat weer nodig is om meer macht en controle over de burgers uit te kunnen oefenen. Ik het kort: een grote aantasting van de mensenrechten en burgerlijke vrijheden waar eeuwen lang voor gestreden is.
 • Vanuit de EU: Gevaar voor het verzwakken van encryptie en het invoeren van Client Side Scanning op smartphones.
 • Toeslagenaffaire, uit huis geplaatste kinderen die geen contact meer hebben met hun ouders.
 • Klimaatzaken zoals CO2 en Stikstof die gebruikt worden om de economie kapot te maken.

Over deze pagina

Op deze pagina staan enkele onderwerpen waarvan het goed is om kennis te nemen.
Getracht is om het beeld duidelijk te maken zonder de lezer te overvoeren met informatie.

Verandering

Buckminister Fuller zei ooit:
“Je verandert nooit iets door de bestaande realiteit te bestrijden, er tegen te vechten.
Om iets te veranderen, bouw je een nieuw model dat het bestaande model overbodig maakt.”
Harmonie, Vrede.

Wet en Moraal

Moraal gaat over de handelingen en het gedrag die door de maatschappij als wenselijk worden gezien.
Als de wet de moraal overtreed wat kun je dan nog doen?
Mogelijke wegen:

 • Juridisch
 • Politiek
 • Protest
 • Opstand

Democratie

Waar we vandaan komen: Het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581 leidde . Soeverein en Autonoom

Een democratie is niet alleen gebaseerd op de meerderheid in het parlement, maar ook op waarden. @nexitdenktank.

Constitutionele hervormingen zijn hard nodig zegt @rblommestijn.

Burgerrechtenwetten, verdragen en verklaringen

Voor Europa. Voor Nexit tenzij het democratisch gehalte en de integriteit van de EU tot op een meer dan acceptabel nivo hersteld zijn.

Het overhevelen van beslissingsbevoegdheden naar een supranationaal orgaan dat niet wordt gekozen, betekent automatisch een aantasting van de grondwet en een uitholling van de democratie.

Democratuur

Zonder bindend correctief referendum leven de burgers niet in een democratie maar in een democratuur : Tijdens de regeerperiode gaat de regering haar gang, als in een dictatuur. ½
Ten tijde van de verkiezingen trachten de regerende partijen burgers “voor de gek te houden”. Als dat lukt blijven de regerinspartijen aan de macht en wordt de democratuur voortgezet. 2/2
Zie ook: democratie
Op Twitter

Totalitarisme

Op geen enkel moment in de geschiedenis zijn de mensen die anderen dwingen zich aan te passen de goeden geweest.

Indeling in de opstelling van mensen (Mattias Desmet):

%BenamingOmschrijvingHoe zij er mee om gaanOpmerking
30%De MassaNiet in staat om te redeneren of de realiteit te zienZij conformeren zich
40%Wakkere VolgersZij volgen de MassaZij sluiten zich af / op in een sociale bubbel
30%Wakkere IndividuenVerzetten zich tegen de Massa en daardoor tegen de totalitaire staatZij bieden weerstand, verzet

Proffessor Matthias Desmet: “Bij totalitarisme worden mensen gehypnotiseerd tot gehoorzaamheid”
Hij legt het uit (Engelstalige video).

Een overweging van wat er gaande is, Dr. Vernon Coleman: Het is tijd om doodsbang te zijn (long read) en, als dit waar is, actie te ondernemen om het tij te keren.

Beschrijving op Wikipedia
Meer over Totalitarisme

Nationalisme

Globalisme

@UN = @WEF. Beide ongekozen. Wie vertegenwoordigen ze?

Zie ook deze chonologie

Boeren protest

Boeren over het protest te Stroe en Kootwijkerbroek. Dit is het echte verhaal van hoe de politie opereert.

 • Hoe integer is de politie nog?
 • Is de politie nog wel waakzaam en dienstbaar?

Meer over Globalisme en globalistische organisaties

Survaillance, Controle en Macht

De Digitale Identiteit

De EU wil een digitale identiteit invoeren. Dat volgt uit de eIDAS-verordening1)2). Een onderdeel daarvan is QWAC waarmee Interneters gevolgd kunnen worden.

De Australische Senator Malcolm Roberts over de Digitale Identiteit, uitgevonden door het WEF3), die er toe moet leiden dat je niets meer bezit.

De transcriptie vindt je hier: https://www.malcolmrobertsqld.com.au/life-by-subscription-the-trusted-digital-identity-bill

De Nederlandse vertaling

QR code

De QR code is in het leven geroepen om groepen uit te sluiten op basis van hun xG status in het Covid-19 tijdperk.

De kans bestaat (engels) dat de QR code gebruikt gaat worden voor andere zaken dna toegang tot fysieke ruimtes. Zoals bijvoorbeeld de rationering van gas, benzine en diesel, energie dus.

De digitale Euro

De ECB wil de CBDC, de digitale Euro, invoeren. Als er alleen nog maar een digitale portemonaie met CBDC is kan de Europeese Centrale Bank uw geld naar believen aan en uit zetten. Ook kunnen er dan restricties komen op waar, wanneer en hoeveel van uw geld u kunt uitgeven.

Black box in de auto

Het behoort tot de mogelijkheiden dat de auto op afstand uitgezet kan worden. Dat kan ook gevolgen hebben voor het demonstratierecht. Zie ook deze tweet

Metaverse

Wat is de invloed van het Metaverse, de 3D wereld op het Internet?

Demonstratierecht

De Nederlandse Grondwet Artikel 9: Vrijheid van vergadering en betoging4)5)
Handboek demonstreren geïnitieerd door de gemeente Amsterdam6).

Blijf rustig. Gebruik geen geweld, ook niet verbaal.
Zie bijvoorbeeld het protest van de Canadese truckers in Ottawa, Canada in februari 2022

Politie wapens

Een overzicht van de politie (opmerkelijk, de Politie ziet en gesprek ook als een wapen).
Meer informatie over de Taser (stroomstoot wapen)

Wat er mogelijk niet bij staat maar niet uit te sluiten is dat het gebruikt kan worden gezien wat er in andere landen (Australië en Canada in februari 2022) gebeurt:

 • LRAD7)8) (geluids wapen, hoog volume geluid). Advies: Neem een gehoorbeschermer mee als U gaat demonstreren en bekijk de plaatjes zodat U de apparatuur kun herkennen.

Geo Politiek

Oorlog

Zin en waanzin van de oorlog.
Strategisch denken deel 1. Deel 2 Dzjengis Khan Carl von Clausewitz: “Oorlog is een politiek instrument. Een voortzetting van het politieke verkeer met andere middelen die ingezet worden als alle andere politieke middelen hebben gefaald, als er geen andere mogelijkheid meer is.”9)
Vom Kriege von Carl von Clausewitz, een samenvatting (Duits)
De oorlog is een zwendel, schreef de Amerikaanse generaal-majoor Smedley Butler in 1935. Hij legde uit: “Een zwendel kan, geloof ik, het best omschreven worden als iets dat voor de meerderheid van het volk niet is wat het lijkt. Slechts een kleine “inside” groep weet waar het om gaat. Het wordt uitgevoerd ten voordele van de zeer weinigen, ten koste van de zeer velen. Aan de oorlog verdienen een paar mensen enorme fortuinen.”

De positie van schepen op de zeeën

Rusland

Haat tegen Rusland Voormalig Pentagon adviseur Doug Macgregor. Een zeer verhelderende analyse:

Omdat de linkse ideologie, gebaseerd op atheïsme, nihilisme en multiculturalisme, voorschrijft dat Rusland gedenationaliseerd moet worden, net zoals westerse landen gedenationaliseerd worden door open grenzen en massamigratie. En meer.

Oekraine

John Mearsheimer Waarom is Oekraïne de schuld van het Westen? (Opgenomen in 2015)10)
Stephen F. Cohen: De Oekraïense crisis - Het is niet allemaal Poetin's schuld (Opgenomen in 2015) “Je kunt niet voor of tegen Oekraine zijn. Daarvoor zijn er te veel verschillen in het land.” (46:00)

Deze zaak heeft vele kanten.
Sleutelwoorden: Oorlog, Proxy-oorlog, Cyber-oolog, Financiële-oolog, Economische-oorlog, Media, Propaganda
Sleutelorganisaties: Rusland, EU, USA, NAVO
Nog nader uit te werken. Zie ook 7337_Onderzoek op Twitter.

Twitter: 8 februari 2022
Zouden de Verenigde Staten van Amerika (#USA) zo vriendelijk willen zijn om op te houden met steeds oorlog te zoeken. Vietnam, Irak en Afganistan om de grote te noemen. En nu weer met Rusland zoals te lezen is in dit document van de RAND corporation. Misschien is het een idee om naar #harmonie te streven.

Twitter: 11 februari 2022
Putin: “Je hebt niet eens tijd om met je ogen te knipperen als je artikel 5 van de NAVO uitvoert.”
Zie ook: het hierboven aangehaalde document van de RAND corporation waar in staat dat Rusland, vrij vertaald, zo veel mogelijk uitgedaagd moet worden.
Is dat niet oorlog zoeken door de Verenigde Staten van America?

Klimaat

Bill Gates wil de zon dimmen om het klimaat, wat iet gered hoeft te worden, te redden. Een heel gevaarlijk plan.

Cancel culture

De visie van ZUBY @ZubyMusic op Twitter.
De Nederlandse vertaling met wat verduidelijkingen:

Ik zie dat een stelletje losers nog steeds probeert Joe Rogan te 'cancelen'.
Stel je voor dat ze al die energie zouden steken in minder breekbaar en zielig zijn.
De wereld zou echt een betere plek worden.

Eerlijk gezegd, sommige mensen zijn absoluut zielig. Het is gênant.
We zijn aan het devolueren als samenleving door constant te proberen
om de meest emotioneel fragiele en meest gemakkelijk beledigde onder ons
te kalmeren. Het is stom. Zeg ze gewoon op te hoepelen en dat het niemand iets kan schelen.

Hetzelfde geldt voor alle c0vid hysterie die maar blijft aanhouden.
Altijd maar proberen de meest hysterische en emotioneel fragiele leden
van de samenleving te sussen. Niemand mag iets doen of zeggen omdat een
zwakke 'volwassene' zich misschien beledigd voelt, of zich 'onveilig'
voelt. LMAO ("Laughing My Ass Off"). Zielig.

"Grote slechte komiek podcast man maakte me VEEEL onveilig!"
Lol ("Laughing out loud"). Get a life. Hoe kan iemand zo zielig zijn? Ze 
zouden zich moeten schamen. Ik voel me beschaamd voor hen.

Stel je voor dat we ALLES en IEDEREEN die ons zou kunnen
beledigen proberen te annuleren en het zwijgen op te leggen.
Ideeën Religies Politiek TV Films Radio Kunst Muziek Games Woorden
& zinnen Er zijn oneindig veel dingen in de wereld die ons kunnen
beledigen... We zouden niets meer over hebben.

Covid-19 Pandemie

De Covid-19 pagina's.
Preventie en zelfzorg.

Als een vaccinatie werkt bij jou, waarom moet ik mij dan laten vaccineren?
Als de vaccinatie niet werkt bij jou, waarom moet ik mij dan laten vaccineren?”

Samenleving

Het woord zegt het al, we leven samen. Het is een goed streven om dat in harmonie met elkaar te doen.
Voortschrijdendinzicht, een verbindend initiatief dat een brug wil slaan tussen mensen die al langer twijfels hadden en mensen die nu ook vragen beginnen te stellen.

Archief

Archief


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2022 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
pin.txt · Last modified: 2022-08-17 13:21 by webmaster