User Tools

Site Tools


disclaimer

Disclaimer

  • Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De toepassing van de vermelde adviezen, gebruiksaanwijzing, of hoe dan ook te benoemen is geheel voor eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toepassing er van.
  • 7337.nl is niet gelieerd of verbonden aan welk bedrijf of website genoemd op onze website tenzij dat expliciet vermeld is. 7337.nl is geheel onafhankelijk.
  • 7337.nl is ten alle tijde gerechtigd de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen. Ook zonder dat hiervan nadere aankondiging wordt gedaan.

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2022 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
disclaimer.txt · Last modified: 2020-11-23 13:08 by webmaster