User Tools

Site Tools


politie-contact

Contact met de Politie

De Politie kan personen op diverse wijzen, op initiatief van de Politie, bejegenen. Dit geldt onder bepaalde omstandigheden ook voor de Marechaussee en toezichhouders

  • Aanspreken (heeft geen juridische status, is een sociaal iets)
  • Stilhouden
  • Staandehouden. Mocht er, volgens de politie, sprake zijn van een verdachte situatie dan kan stilhouden overgaan in een staande houding en bent U verdachte. Bij een staande houding dient u gevolg te geven aan de aan u gegeven instructies. Dat betekend ook dat u zich dient te legitimeren. In sommige gevallen kan hier een identificatiefouillering op volgen.

Proactieve controle

Van “De politie kreeg afgelopen jaar 46 klachten over proactief controleren”:
Proactieve controles zijn alle controles die politieagenten op eigen initiatief doen, zonder dat bijvoorbeeld de meldkamer een opdracht heeft gegeven. Agenten lopen, fietsen of rijden rond, en als ze afwijkende gedragingen of een verdachte situatie zien, dan gaan ze over tot een controle. Het uitvoeren van proactieve controles doen agenten vaak op basis van (jarenlange) ervaring en professionele intuïtie, maar moet altijd worden onderbouwd door objectieve gronden. Het leidmotief van elke politieambtenaar is ‘rechtvaardigheid’. De politie wil elke burger rechtvaardig behandelen.

Handelingskader proactief controleren
Onderzoek naar proactief controleren
Proactieve politiecontrole en onderscheid naar etniciteit of nationaliteit

Afwijkende gedragingen

Afwijkende gedragingen zijn ……
Zie ook:

Verdachte

Iemand kan een verdachte worden als, volgens art. 27 Wetboek van Strafvordering, “te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit”. Dit dient objectiveerbaar te zijn.

Weggebruikers

In de Wegenverkeerswet hoofstuk 1 is de definitie van Weggebruikers te vinden. “Weggebruikers: voetgangers, fietsers, bromfietsers, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een motorvoertuig of van een tram, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen;”
Een voetganger is de enige verkeersdeelnemer die geen bestuurder is

Identificatieplicht

De politie (en toezichthouders en marechaussees) mag altijd je ID vragen. Je hoeft het niet altijd te geven. De politie (en toezichthouders en marechaussees) mag je ID vorderen als dat ‘redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de politietaak’. Bijvoorbeeld als je verdacht wordt van een strafbaar feit, of bij een vechtpartij op straat1). Je kunt dus vragen of de Politie jouw ID vraagt (dan hoef je het niet te geven) of vordert (dan moet je het geven)

Verklaring omtrend het gedrag

Omdat je ooit alleen maar onterecht verdachte bent geweest kan kan het zijn dat de VOG (Verklaring omtrend het gedrag) niet afgegeven wordt. Als je eenmaal onterecht geregistreerd bent is het heel moeilijk om dat ongedaan te maken. Dat maakt het van groot belang om te vragen of jouw identitietsbewijs gevraagd of gevorderd wordt. In het eerste geval is het verstandig om te weigeren. In het tweede geval is het verstandig om voordat je jouw ID overhandigd te controleren of de agent wel een wettelijk gegronde reden heeft om jouw ID te vorderen. Dat maakt het noodzakelijk om zelf kennis van de wet te hebben.

Klachten

Als U vind dat er wat mis is gegaan in het contact met de Politie kunt U klagen bij de Politie. Zie:
Wat gebeurt er met uw klacht

Wetten algemeen

Wetten
Verdrag tot bescherming vande rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Rome, 04-11-1950
Officiele bekendmakingen


Contact
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2021 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
politie-contact.txt · Last modified: 2020/12/09 13:19 by webmaster