User Tools

Site Tools


luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Europese Common Air Quality Index (CAQI)
Europese Unie Indices definition
Europese Commissie Air Quality Standards
Luchtkwaliteit

HCHO is formaldehyde.
Planten dragen bij aan het op peil houden van de luchtvochtigheid in huis als deze normaal te laag zou zijn.

Gevaarlijke stoffen

StofKookpunt °CCASEC
Koolwaterstoffen, C9-C11, n- alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, <2% aromaten
Trizinkbis(orthofosfaat)
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar80 - 150?
Hydrocarbons, C9-C10, n- alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
Koolwaterstoffen,C10-C13,n- alkanen,iso-alkanen, cyclischeverbindingen, <2%aromaten1)2)150 - 230
Strontiumbis (2-ethylhexanoaat)?
Propanol (2-methoxymethylethoxy)130 - 150
2-ethylhexaanzuur, mangaanzout119015956-58-8240-085-3
Benzeen80,1
1,2-dichloorbenzeen179
1,3-dichloorbenzeen173
1,4-dichloorbenzeen174

Nuttige verwijzingen

NRC: Open met die ramen


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2022 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
luchtkwaliteit.txt · Last modified: 2021-06-02 18:23 by webmaster