User Tools

Site Tools


wetenschap

Wetenschap

2022 Nature Index ranking. Macht van een land begint met goede educatie.

Over wetenschap en consensus

Van Twitter: Prof em. dr drs mr Lucas Bergkamp, LL.M. (Yale) @lucasbergkamp

“I regard consensus science as an extremely pernicious development that ought to be stopped cold in its tracks. Historically, the claim of consensus has been the first refuge of scoundrels; it is a way to avoid debate by claiming that the matter is already settled.”

“Whenever you hear the consensus of scientists agrees on something or other, reach for your wallet, because you’re being had. Let’s be clear: the work of science has nothing whatever to do with consensus. Consensus is the business of politics.“

“Science, on the contrary, requires only one investigator who happens to be right, which means that he or she has results that are verifiable by reference to the real world. In science consensus is irrelevant. What is relevant is reproducible results.“

“The greatest scientists in history are great precisely because they broke with the consensus. There is no such thing as consensus science. If it’s consensus, it isn’t science. If it’s science, it isn’t consensus. Period.”

Vertaling

“Ik beschouw consensuswetenschap als een uiterst schadelijke ontwikkeling die een halt moet worden toegeroepen. Historisch gezien is de aanspraak op consensus het eerste toevluchtsoord van schurken; het is een manier om een debat uit de weg te gaan door te beweren dat de zaak al geregeld is.”

“Telkens wanneer u hoort dat de wetenschappers het over het een of ander eens zijn, grijp dan naar uw portemonnee, want u wordt in de maling genomen. Laten we duidelijk zijn: het werk van de wetenschap heeft niets te maken met consensus. Consensus is een zaak van de politiek.”

“Wetenschap daarentegen vereist slechts één onderzoeker die toevallig gelijk heeft, wat betekent dat hij of zij resultaten heeft die verifieerbaar zijn aan de hand van de echte wereld. In de wetenschap is consensus irrelevant. Wat wel relevant is, zijn reproduceerbare resultaten.”

“De grootste wetenschappers in de geschiedenis zijn groot juist omdat ze braken met de consensus. Er bestaat niet zoiets als consensuswetenschap. Als het consensus is, is het geen wetenschap. Als het wetenschap is, is het geen consensus. Punt uit.”


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2023 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
wetenschap.txt · Last modified: 2022-11-15 22:28 by webmaster