User Tools

Site Tools


twitter_alle_tweets

Twitter alle tweets

van 7337_Onderzoek, en ook de retweets, met een korte beschrijving.
De meest recente staan bovenaan.

Tweets

Dit kunnen ook retweets zijn met toegevoegd commentaar.

WHO wil meer macht. Aantasting van grondrechten.
Volledig stoppen met Corona toegangspas
Uitpers: Diplomatie of oorlog. Het Russische veiligheidsperspectief (long read).
Angelique Coetzee, de arts die de Omikron-variant ontdekte.
Constitutionele wijzigingen zijn dringend gewenst.
Het massabewaking en controle systeem van de EU gebaseerd op een EU Digitale Identiteit.
40% meer doden in het 3e kwartaal van 2021 in de U.S.A.
U.S.A. graag ophouden met oorlog zoeken.
Het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581
Joe Rogan cancellen.
Advocaat Reiner Fullmich.
Can @Twitter please explain why the removed tweet https://twitter.com/7337_Onderzoek/status/1490956010478923779 violates the Twitter rules.
]GoFundMe steals money from Canadian Truckers.
Wel testen voor Covid-19 niet voor de griep.
Vaccinatieplicht Oostenrijk een feit.
Korporaal Bulford, Royal Canadian Mounted Police: “We hebben nog een lange weg te gaan en het zal niet eenvoudig zijn”.
Twitter functioneert niet goed.
Steun betuiging aan de ongevaccineerde Oostenrijkers
Wanneer er weer verkiezingen zijn in Canada en Oostenrijk.
Joe Rogan wordt geconfronteerd met de cancel culture.
Alle maatregelen in verband met Covid-19 afschaffen.

Retweets

De wereld zachter maken
Inflatie
QR is hoofdzaak corona bijzaak
Bevolking gegijzeld door de EU
WHO wil almacht wat tot vaccinatieplicht kan leiden.
Waarom zijn er nog maatregelen
Geen transparantie bij de EU over uitgaven.
Belangenverstrengeling OMT-leden
Verzet van scholieren in de U.S.A tegen de Coronamaatregelen
Stop met testen
Het gaat niet om Corona, het gaat om controle
Nauwelijks effectief vaccin
Italië: Ontspoorde begroting kan geld opleveren.
Gekaapte referenda.
Horeca proeftuin voor het Europeeste Digitale Identiteitsbewijs.


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
twitter_alle_tweets.txt · Last modified: 2022-02-10 19:51 by webmaster