User Tools

Site Tools


telefonie

Table of Contents

Telefonie

Mobiele Telefonie
Not acceptable here: Dit kan duiden op ontoereikend saldo bij een prepaid telefoon account
SMS

Betamax

Betamax diensten zoals Voipbuster, Actionvoip en Powervoip

SMS

Als je een SMS stuurt kan het zijn dat, ook al stuur je het juiste nummer mee, de ontvanger toch een ander nummer te zien krijgt. Dat komt door de leveranciers van Betamax die niet het juiste nummer doorsturen. Daar is verder niets aan te doen.

Achterhaald

De diensten zijn recent minder klantvriendelijk en duurder geworden

  • Irriatant: Het gebruik van Google reCaphcha. Soms moet de gebruiker door 20 schermen voordat de verificatie voltooid is.
  • Privacy onvriendelijk door het gebruik van Google diensten zoals reCaphcha.
  • Duur: Voor het opwaarderen wordt een toeslag van ruim 20% van het op te waarderen bedrag gerekend.
  • Gebruiken voor de betaling Stichting Custodian Worldpay wat een zeer klant van de klant onvriendelijk bedrijf is.

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
telefonie.txt · Last modified: 2023-03-08 08:36 by webmaster