User Tools

Site Tools


psychologie

Psychologie

Wat zou het volgende nivo van bewustzijn zijn als de mensheid zich zou doorontwikkelen

  1. Zonder technologie
  2. Met technologie

?

Informatie

  1. In den beginne was de informatie spanne van een individu tot de afstand die met de zintuigen waarneembaar zijn.
  2. Daarna werd berichtgeving uitgevonden waardoor, via geluiden en gebaren, later door gesproken woord en nog later schrift en tekeningen, de infromatie van een ander op een andere lokatie, met enige vertraging kan worden doorgegeven.
  3. Door de ontdekking van elektrischteit en de toepassing daarvan is het heden ten dage zonder noemenswaardige vertraging mogelijk om een bericht naar waar ook ter wereld en daarbuiten over te brengen.

Dat houdt ook in dat de hoeveelheid bereikbare informatie enorm toeneemt.
Het is dan aan de ontvanger om daar mee om te gaan.
Het een belasting te opzichte van de oorspronkelijke uitgangssituatie kan zijn (2).


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2023 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
psychologie.txt · Last modified: 2023-08-26 19:15 by webmaster