User Tools

Site Tools


psychologie

Psychologie

Wat zou het volgende nivo van bewustzijn zijn als de mensheid zich zou doorontwikkelen

  1. Zonder technologie
  2. Met technologie
  3. ?

Informatie

  1. In den beginne was de informatie spanne van een individu tot de afstand die met de zintuigen waarneembaar zijn.
  2. Daarna werd berichtgeving uitgevonden waardoor, via geluiden en gebaren, later door gesproken woord en nog later schrift en tekeningen, de infromatie van een ander op een andere lokatie, met enige vertraging kan worden doorgegeven.
  3. Door de ontdekking van elektrischteit en de toepassing daarvan is het heden ten dage zonder noemenswaardige vertraging mogelijk om een bericht naar waar ook ter wereld en daarbuiten over te brengen.

Dat houdt ook in dat de hoeveelheid bereikbare informatie enorm toeneemt.
Het is dan aan de ontvanger om daar mee om te gaan.
Het een belasting te opzichte van de oorspronkelijke uitgangssituatie kan zijn (2).

Mind control

Political correctness

Political correctness is a form of mind control to control free speech, to control public opinion, to weaken the defences of democracy and to re-educate school childern. It is a well documented subversion procedure.
Bill Lind discussing the spread of cultural Marxism during it's infancy as the norm in 1998.

Politieke correctheid is een vorm van mind control om de vrije meningsuiting te controleren, de publieke opinie te beheersen, de verdediging van de democratie te verzwakken en schoolkinderen te heropvoeden. Het is een goed gedocumenteerde ondermijningsprocedure.
Bill Lind bespreekt van verspreiding van het cultureel marxisme als norm in 1998.

Angst boos

Als iemand angstig of boos is denkt die persoon alleen nog op korte termijn, in de zin van nu handelen.


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

psychologie.txt · Last modified: 2024-05-26 15:40 by webmaster