User Tools

Site Tools


propaganda

Propaganda

Wat is propaganda

Propaganda1) is manipulatie van een groep mensen, de bevolking, om een doel te bereiken. Manipulatie dus. Het kan ook de vorm aannemen van informatie indirect toevoegen aan (sociale) media kanalen. Meer hierover in de videocast met information warfare analyst Kevin Michelizzi. “It is all about perception management”.

Met kritisch denken kan de waarheid worden gevonden.

Propaganda kan worden herkend als een verslag, verhaal, bijna niet over objectieve feiten gaat en er wel de uitspraken van een klein aantal mensen in voor komen.

Hoe te herkennen

Lord Ponsonby over Falsehood in War-Time (Leugenachtigheid in oorlogstijd). Hoe propaganda te herkennen:

 1. Wij willen geen oorlog.
 2. Alleen de tegenpartij is schuldig aan oorlog.
 3. De vijand is van nature slecht en lijkt op de duivel.
 4. Wij verdedigen een nobele zaak, niet onze eigen belangen.(Rechtvaardige oorlog theorie)
 5. De vijand begaat opzettelijk wreedheden; onze ongelukken zijn onvrijwillig.
 6. De vijand gebruikt verboden wapens.
 7. Wij lijden kleine verliezen, die van de vijand zijn enorm.
 8. Erkende artiesten en intellectuelen steunen onze zaak.
 9. Onze zaak is heilig.
 10. Allen die twijfelen aan onze propaganda zijn verraders.

Orginele tekst in het Engels:

 1. We do not want war.
 2. The opposite party alone is guilty of war.
 3. The enemy is inherently evil and resembles the devil.
 4. We defend a noble cause, not our own interests.(Just war theory)
 5. The enemy commits atrocities on purpose; our mishaps are involuntary.
 6. The enemy uses forbidden weapons.
 7. We suffer small losses, those of the enemy are enormous.
 8. Recognized artists and intellectuals back our cause.
 9. Our cause is sacred.
 10. All who doubt our propaganda are traitors.

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2023 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
propaganda.txt · Last modified: 2023-06-13 23:07 by webmaster