User Tools

Site Tools


politiek

Politiek

Landen en Organisaties
Staatsvormen
Over inflatie

Wat nodig is voor een goed bestuur is een meritocratie.

Politici moeten onder druk worden gezet voordat er wat gebeurd.

Schelling point1): Een Schelling-punt (genoemd naar de man die het begrip introduceerde, de econoom Thomas Schelling) verwijst naar de oplossing die partijen kiezen in een toestand van onzekerheid en zonder mogelijkheid tot communicatie.

Over het opkomen en ondergaan van imperia. Met name die van Nederland, Groot Britanie, de Verenigde Staten en van het opkomende Chineese.

Over psychopaten aan de macht. Een bron van veel crisisen en ellende.

Is de huidige regering integer, dom of kwaadaardig?

Is rechts genoemd worden een compliment voor weldenkendheid?

Wie komt er op voor de belangen van de zwijgende meerderheid.

Verantwoording

Het is moeilijk je een dommere of gevaarlijkere manier voor te stellen om beslissingen te nemen dan door die beslissingen in handen te geven van mensen die geen prijs betalen voor hun ongelijk.

Thomas Sowell

De oorlog tegen de mensheid

Democratie

Zie de democratie pagina.

Leiderschapscrisis

We hebben geen Europeese energiecrisis, we hebben een Europeese leiderschapscrisis. Veel mensen in de regering in Nederland en andere (Europeese) landen en bij de EU hebben niet de capaciteiten om hun taak uit te voeren en / of of voeren een agenda uit die niet in het belang is van de burgers.

Integriteit

Puppets

Puppets zijn politici die deel uit maken van een regering en die niet handelen naar hun verkiezingsmandaad, eed aan de grondwet, en / of het verkiezingsprogramma en daar van afgeleide regeerakkoord maar handelen in opdracht van non gouvernementele organisatis zoals bijvoorbeeld de EU (lijkt gouvernementeel maar is het in de praktijk niet), het WEF, de WHO en de VN of andere landen zoals de USA.

Nederland

Soevereiniteit

Over soevereiniteit hoor je bijna niemand. Zonder sovereiniteit zijn veel programma punten uit een verkiezingsprogramma non onderwerpen want de worden buiten Nederland bepaald. Zoals bijvoorbeeld klimaat en immigratie.

Bij armoedebestijding lijkt dat mogelijk niet zo te zijn. Echter armoede komt ook voort uit de hoge kosten voor de scandemie, immigratie en klimaat. De minderbedeelden hebben de meeste last van de afwenteling op de burger van die kosten.

De koning

Wat doet de koning?

Geopolitiek

Wikipedia

Stephen Kotkin over geopolitiek.
Indian view on Indian Punchline by M. K. Bhadrakumar
Inmenging in de zaken van andere landen.

Kim Dotcom over de redenen van de oorlog in de Oekraïne en hoe de oorlog in Oekraïne te beëindigen.

Media

Antiwar.com heeft een overzicht van de ontwikkelingen.

Politiek spectrum

Wikipedia:

Politieke ruimte, kompas, volgens André Krouwel, Nederland tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in 2023.

Links ↔ Rechts
Progressief ↔ Conservatief
Idealistisch ↔ Realistisch

Stromingen

Autoritarisme

Autoritarisme is een staatsvorm gebaseerd op ondergeschiktheid tegenover de staat, waarbij er ingeperkte mogelijkheid is om oppositie te vormen en de uitvoerende macht op wetmatige manier te contesteren.

Socialisme

Margaret Thatcher: “Het probleem met socialisme is dat het uiteindelijk zonder andermans geld komt te zitten.”

Socialisten zeggen ‘overheidssteun’. Wat zij bedoelen is ‘steun van de belastingbetaler'.
Socialen zeggen ‘gelijkheid’. Wat ze bedoelen is ‘nivellering’.

De Cloward-Piven Strategie heeft als doel om de staat te vernietigen.

Conservatisme

Wikipedia

Voorkomen dat onze beschaving existentieel bedreigd wordt, wat al gaande is (Speech april 2024 van Rob Roos MEP).
Behoud van cultuur, traditie, waarden.

Nationalisme

Nationalisme

De Identitaire beweging is een pan-Europese ideologische protestbeweging die pleit voor het behoud van de nationale identiteit van ieder land binnen de nationale grenzen. Ieder volk zou zijn eigen identiteit moeten kunnen handhaven.

Collectivisme

Het Collectivisme van de VN houdt de opheffing van de persoonlijke vrijheid in. Dit wordt getracht in te voeren onder de title Agenda 21 waarvan Agenda 2030 het eerste 10 jaren plan is. De onteigening van de boeren in Nederland is er een onderdeel van.

Soevereinisme

Lokalisme

Globalisme

Wat er gaande is. Een voorbeeld uit Wales gevolgd door, vanaf 00:11:00, een overzicht.

@UN = @WEF. Beide ongekozen. Wie vertegenwoordigen ze?

Een samenvatting van de infiltratie van het WEF in Nederland.

Zie ook deze chonologie

Geopolitiek gaat ook om het verschil tussen globalisme en soevereiniteit van landen.

De globalisten willen een wereldregering en een wereld zonder grenzen en mensen zonder eigen cultuur, een grote eenheidsworst. De invloed van de burger op de beslissingen van de overheid is gezien de schaal van de overheid, gezag over de gehele wereld, niet meer relevant. De burger doet in een globalistische wereld niet meer toe. In feite is globalisme feodalisme 2.0.

Soevereine landen willen hun zelfbeschikkingsrecht, eigenheid en cultuur behouden.

Mackinder doctrine of ‘he who controls the Asian heartland controls the world’
De strategische ‘bijbel’ van Mackinder heroverwogen3).

Meer over Globalisme en globalistische organisaties.

Boeren protest

Boeren over het protest te Stroe en Kootwijkerbroek. Dit is het echte verhaal van hoe de politie opereert.

 • Hoe integer is de politie nog?
 • Is de politie nog wel waakzaam en dienstbaar?

Totalitarisme

Marxisme Communisme Fascisme

Ayn Rand:

Fascim and communism are not two opposites, but rival gangs fighting
over the same territory, based on the collectivist that man is
the rightless slave of the state.

Fascisme en communisme zijn geen twee tegenpolen, maar rivaliserende bendes die vechten om hetzelfde grondgebied, gebaseerd op het collectivisme dat de mens de rechteloze slaaf van de staat is.

Een inleiding tot Gramsci en culturele hegemonie (Engels). Antonio Gramsci (Wikipedia).

Fascisme

Wikipedia
Het samen gaan van het grootbedrijf en de staat: corporatisme

Oorlog

Von Clausewitz: Oorlog is enkel een voortzetting van de politiek met andere middelen.
Oorlog is een (kostbaar) vervolg op landspolitiek.

Julian Assange: Oorlogen zijn gebaseerd op leugens die verspreid worden door de media. Als de media hun werk goed doen zijn er geen oorlogen. Zou de wereld niet beter af zijn zonder MSM4)?

Arnaud Bertrand, @RnaudBertrand:
Oorlog is uiteindelijk een strijd van wilskracht. Militaire kracht is bijna secundair: zoals we keer op keer hebben gezien wint de kant met de sterkste inzet, de kant die vindt dat hun zaak het meest rechtvaardig is. Daarom wonnen bijvoorbeeld Vietnam en Afghanistan allebei van de VS, ondanks het gigantische verschil in pure kracht.

Zin en waanzin van de oorlog.

Woorden en ideeën ziojn zeer effectieve wapens.5)

Personen en hun invloedrijke boeken:

 • Strategisch denken deel 1. Deel 2 Dzjengis Khan
 • Carl von Clausewitz: “Oorlog is een politiek instrument. Een voortzetting van het politieke verkeer met andere middelen die ingezet worden als alle andere politieke middelen hebben gefaald, als er geen andere mogelijkheid meer is.”7). Kort: “Oorlog is politiek met andere middelen.”
 • De oorlog is een zwendel, schreef de Amerikaanse generaal-majoor Smedley Butler in 1935. Hij legde uit: “Een zwendel kan, geloof ik, het best omschreven worden als iets dat voor de meerderheid van het volk niet is wat het lijkt. Slechts een kleine “inside” groep weet waar het om gaat. Het wordt uitgevoerd ten voordele van de zeer weinigen, ten koste van de zeer velen. Aan de oorlog verdienen een paar mensen enorme fortuinen.”

Oorlog en vrede

Julian Assange (Wikileaks): The goal is to have an endless war to wash money back in the hands of the transnational security elites.

James Madison: Van alle vijanden van de publieke vrijheid is de oorlog misschien wel de meest gevreesde, omdat hij de kiem van alle andere omvat en ontwikkelt. Oorlog is de ouder van legers; daaruit vloeien schulden en belastingen voort… bekende instrumenten om de velen onder de heerschappij van de weinigen te brengen… Geen natie zou haar vrijheid kunnen behouden te midden van voortdurende oorlogvoering.”8)

Uitputtingsoorlog versus manoeuvreeroorlog

De USA

Hoe de oorlogsmachine de Democraten overnam met Dennis Kucinich (Engels):

 • Manifest destiny is nog steeds actueel in de USA maar dan voor de hele wereld.
 • President Bill Clinton heeft van de NAVO in plaats van een defensieve een offensieve organisatie gemaakt.

Russo-Oekraïne-oorlog

John Mearsheimer Waarom is Oekraïne de schuld van het Westen? (Opgenomen in 2015)9)
Stephen F. Cohen: De Oekraïense crisis - Het is niet allemaal Poetin's schuld (Opgenomen in 2015) “Je kunt niet voor of tegen Oekraine zijn. Daarvoor zijn er te veel verschillen in het land.” (46:00)
Jimmy Dore geeft een geschiedenisles over Oekraïne en over de corruptie in Washington. In de introductie een video waarin journalist Matt Lee vragen stelt aan iemand van het Amerikaanse ministerie van defensie.10)

Deze zaak heeft vele kanten.
Sleutelwoorden: Oorlog, Proxy-oorlog, Cyber-oolog, Financiële-oolog, Economische-oorlog, Media, Propaganda
Sleutelorganisaties: Rusland, EU, USA, NAVO
Nog nader uit te werken. Zie ook 7337_Onderzoek op Twitter.

Twitter: 8 februari 2022
Zouden de Verenigde Staten van Amerika (#USA) zo vriendelijk willen zijn om op te houden met steeds oorlog te zoeken. Vietnam, Irak en Afganistan om de grote te noemen. En nu weer met Rusland zoals te lezen is in dit document van de RAND corporation. Misschien is het een idee om naar #harmonie te streven.

Twitter: 11 februari 2022
Putin: “Je hebt niet eens tijd om met je ogen te knipperen als je artikel 5 van de NAVO uitvoert.”
Zie ook: het hierboven aangehaalde document van de RAND corporation waar in staat dat Rusland, vrij vertaald, zo veel mogelijk uitgedaagd moet worden.
Is dat niet oorlog zoeken door de Verenigde Staten van America?

Artificial intelligence

Door het toepassen van artificial intelligence bij de oorlogsvoering voor doelbepaling zullen meer burger gedood worden omdat niet goed kan worden vastgesteld of een potentieel doel een burger is die of een militair11).

The West

Rules based order

What is the rules based international order?

USA

Zie: USA

Rusland

De Speciale Militaire Operatie, aangevangen op 24 februari 2022, is gerechtvaardigd op grond van artikel 51 van het VN handsvest:

 1. Bescherming van de Russische mensen met name in de Donbas in de Oekraine. De Donbas republieken werden op 21 februari 2022 als landen erkend werden door Rusland.
 2. De aanstaande biologische oorlogsvoering (bio-labs) tegen Rusland vanuit de Oekraine door de USA.

Minister van buitenlandse zaken Lavrov, maart 2023:

Rusland Minister van Buitenlandse Zaken LAVROV: "Om de waarheid te zeggen,
we hebben niet langer de illusie dat we samenvallen met Europa, geaccepteerd
worden als deel van het "gemeenschappelijke Europese huis", of een
"gemeenschappelijke ruimte" met de EU creëren. Al deze verklaringen in
de Europese hoofdsteden zijn een mythe en een valse operatie gebleken. 

De laatste ontwikkelingen hebben duidelijk aangetoond dat het vertakte netwerk
van wederzijds voordelige handels-, economische en investeringsbanden tussen
Rusland en de EU geen vangnet was. De EU bedacht zich geen moment om onze
samenwerking op energiegebied, die een pijler van hun welvaart was, op te
offeren.
 
We hebben gezien dat de Europese elites niet onafhankelijk zijn en altijd
doen wat hun in Washington wordt opgedragen, zelfs als dit hun eigen
burgers directe schade berokkent. Bij de planning van ons buitenlands
beleid houden wij rekening met deze realiteit.

St. Petersburg International Economic Forum

Achtergronden

Waarom er problemen zijn vanuit het westen, de USA en NAVO, met Rusland:

 • Rusland heeft geen Centrale Bank die gecontroleerd wordt door de Rothschilds.
 • Rusland wordt niet gecontroleerd door de VN.
 • Rusland is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en is voor zijn economisch succes niet afhankelijk van het Westen of de NAVO.

Achtergrond inzake de NAVO en Rusland. Een geschiedenis vanaf 1945.

Haat tegen Rusland Voormalig Pentagon adviseur Doug Macgregor. Een zeer verhelderende analyse:
Omdat de linkse ideologie, gebaseerd op atheïsme, nihilisme en multiculturalisme, voorschrijft dat Rusland gedenationaliseerd moet worden, net zoals westerse landen gedenationaliseerd worden door open grenzen en massamigratie. En meer.

Over Vladimir Putin

China

BRIBelt and Road Initiative

Taiwan

The Political status of Taiwan
The United Nations General Assembly Resolution 2758

Afrika

Libie

Waarom Libie werd aangevallen door het westen in 2011: WMD

Niger

In internationale betrekkingen is Françafrique de Franse invloedssfeer (achtertuin) over voormalige Franse en (ook Franstalige) Belgische koloniën in Afrika ten zuiden van de Sahara.
Frankrijk heeft ook invloed in veel voormalige kolonien omdat er de Franc of the French Colonies in Africa (CFA Franc) wordt gebruikt.

Door Frankrijk geleide anti-opstandelingen (islamitische) operatie Barkhane (2013 - 2022).
American military intervention.

De staatsgreep in juli 2023: Hier gaat de soevereiniteit van Niger en om de invloed van Frankrijk en de USA in het land. De materiele belangen zijn grondstoffen, uranium, olie en goud en een gaspijpleiding van Nigeria naar Europa.
De USA heeft er een grote drone basis12).
De Chinezen werken er aan een dam in de Niger rivier.

Uraniumprijs: Niger exporteert uranium voor 220 miljoen dollar per jaar naar Frankrijk. Als het tegen de marktprijs van 200 euro per kilo zou zijn in plaats van de betaalde prijs van 0,8 euro, zou het gewaardeerd worden op 55 miljard dollar.

Palestina

Historie

The Palestinian catastrophe, 1948. Een historie vanaf de 19e eeuw.

Hoe verder

Anti Spiegel augustus 2023.
Militaire interventie? Zo ja, op welke grond? Is dat mogelijk met in achtneming van het handvest van de Verenigde Naties?
Zie VN handvest artikel 2.7 en hoofdstuk 7, over de veiligheidsraad. Daaruit valt op te maken dat een gewapend optreden tegen Niger in strijd is met het VN handvest.

ECOWAS interventie:
ECOWAS heeft niet de bevoegdheid om militair in te grijpen in een lidstaat zonder de toestemming van dat land. De enige manier waarop ECOWAS militair kan ingrijpen, is als het betrokken land specifiek om hulp vraagt onder bepaalde omstandigheden die in de verdragen en protocollen van ECOWAS worden beschreven, zoals een gewapend conflict of een bedreiging van de nationale veiligheid door terroristische groeperingen. In andere gevallen kan ECOWAS wettelijk gezien niet ingrijpen in een lidstaat zonder hun toestemming.

Oekraïne-oorlog

De overheid voert een proxyoorlog in een land waar Nederland, de burger, niets mee te maken heeft. Die oorlog vormt geen bedreiging voor onze veiligheid. De overheid doet geen pogingen om vrede te stichten. Door dit optreden van de overheid stijgen de energie- en andere prijzen, is er grote inflatie. Rond de 20% voor voeding, rond de 80% voor energie13). Is dit dan geen benadeling van de burger door de overheid? Is dat geen vorm van diefstal? Wat is de oorzaak van dit gedrag? Blijkt hieruit dat Nederland een vazalstaat van de USA is welke wel graag oorlog tegen Rusland voert via haar proxy Oekraine?

Hoe de USA belastinggeld verspilt (Engels).

Social Credit System

23 februari 2022 Marcel de Graaff: Griep-19 voorbij versoepelen van maatregelen het begint pas.

Over domheid

Wijsheid van de Tolteken: “Wijt niet aan slechte intenties wat je ook aan domheid kunt wijten”.

Column van mr. Jeroen Pols in de Andere Krant van 5 februari 2022

zoals die verscheen op medischethischcontact.nl met een aanpassing (alinea in italic)

Dietrich Bonhoeffer was een predikant die drie weken voor de bevrijding in het concentratiekamp Flossenburg door de nazi’s vermoord werd. Jarenlang probeerde hij tevergeefs de mensen om hem heen te overtuigen dat zij een fatale ideologie aanhingen. In gevangenschap voorafgaande aan zijn executie schreef hij brieven over een zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe het mogelijk was dat zijn land van grote dichters en denkers veranderde in een bende laffe boeven en criminelen. Een vraag die veel mensen de afgelopen twee jaar opnieuw bezighoudt.

Hij kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de wortel van het probleem niet kwaadaardigheid, maar domheid is.

Tegen het kwaad kan je vechten, je kan het ontmaskeren. Tegen domheid is niets te beginnen. Argumenten die niet stroken met hun overtuigingen stranden in dovemansoren. Onweerlegbare feiten worden als onbelangrijk terzijde geschoven. Tegelijkertijd zijn domme mensen erg tevreden met zichzelf.

De bijdrage van Wieke Paulusma (D66) aan het debat over de zoveelste verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 deed mij aan de overpeinzingen van Bonhoeffer denken. Veel D66-prominenten, zoals bijvoorbeeld Kaag, zijn duidelijk kwaadaardig. Bij Paulusma twijfel ik. Zij valt volgens mij in de tweede categorie. Ik hoorde namelijk iemand spreken die in bezit genomen lijkt te zijn van lege slogans en holle frasen, iemand die wordt gebruikt als een willoos werktuig van het kwaad. Zonder het te beseffen is zij een acteur in een van de grootste misdrijven uit de geschiedenis. Het is ook niet eenvoudig. Als verpleegster zit je ineens in de Tweede Kamer met het dikke salaris en alle privileges die daaraan vastzitten. Het houdt mij ’s nachts wakker dat mensen zoals zij beslissen over onze fundamentele mensenrechten en vrijheden. Niet omdat zij verpleegster is maar omdat haar gezonde mensenverstand uitgeschakeld lijkt te zijn.

Als we de domheid willen overwinnen, moeten we haar wezen begrijpen. Domheid is volgens Bonhoeffer namelijk geen aangeboren intellectueel maar vooral een moreel defect. We zien de hoogst opgeleide mensen de grootste apekool verkondigen terwijl anderen die nooit studeerden veel intelligenter gedrag vertonen. Domheid ontstaat volgens hem onder bepaalde omstandigheden, of beter gezegd, een groot deel van de bevolking laat zich ermee infecteren bij elke sterke machtsgroei van politieke of religieuze aard. Bonhoeffer beschouwt dit bijna als een sociaalpsychologische natuurwet, een soort symbiose waarbij de macht alleen kan bestaan door de domheid van anderen.

Overigens laten menselijke capaciteiten als intelligentie het niet ineens afweten. Het lijkt er eerder op dat veel mensen onder de overweldigende invloed van de toenemende macht worden beroofd van hun innerlijke onafhankelijkheid en zij min of meer bewust hun autonome positie opgeven.

Paulusma staat daarmee overigens niet alleen. De Tweede Kamer zit vol met verdwaalde jongens en meisjes die niet op capaciteiten maar op volgzaamheid en naïviteit werden geselecteerd. Mogelijk hebben zijzelf geen idee in welk destructief spel zij verzeild raakten. Dat verklaart ook de verbaasde en bijna kinderlijke reactie als zij anderen over tribunalen horen spreken.

Nexit

Over het ontstaan van de Nexit denktank

WEFxit

Het WEF moet uit het Nederlandse staatsbestel worden verwijderd om de democratie te herstellen en onze vrijheden te herwinnen.

Hoe het kan gaan

Visie van Noor @Nora_D_L op Twitter:
We stemmen dus “democratisch” op mensen die achteraf een andere agenda blijken te hebben en zolang we doen wat zij willen lijkt het een democratie.

Stof tot nadenken

Er zijn bedrijven die Rusland boycotten omdat het oorlogsmisdaden zou begaan.
Ook de Oekraïne begaat oorlogsmidsdaden maar wordt niet geblokkeerd.
En er is ook nog de onschuldpresumptie. Dus zolang niemand veroordeeld is lijkt blokkeren op grond van aannames voorbarig.

Staatskapitalisme

Anarchisten gebruiken de term staatskapitalisme als scheldnaam voor communisme.

Accelerationisme

Accelerationisme is een reeks revolutionaire en reactionaire ideeën in linkse en rechtse ideologieën die oproepen tot de drastische intensivering van kapitalistische groei, technologische verandering, infrastructuur sabotage en andere sociale veranderingsprocessen om bestaande systemen te destabiliseren en radicale sociale transformaties te creëren, ook wel “versnelling” genoemd. Vertaald uit de engelstalige versie van Wikipedia.

De Nederlandse Wikipedia

Actions

 1. Operations
 2. Tactics
 3. Strategic
 4. Logistic
 5. Geo politic

WikiSpooks. An encyclopaedia of deep politics.

Verkiezingsprogramma's T2023

voor de tweede kamer verkiezing in november 2023 inzake het pandemieverdrag van de WHO - World Health Organisation.

PartijStellingname
PvdA / GLPagina 81: Geen woord over de grote schending van burgerrechten die dit verdrag kan veroorzaken in zijn huidige vorm. Ook elders in het programma is niets over burgerrechten te vinden (gezocht op 'burgerrechten').
VVDGeen woord over de grote schending van burgerrechten die dit verdrag kan veroorzaken in zijn huidige vorm. Ook elders in het programma is niets over burgerrechten te vinden (gezocht op 'burgerrechten').

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
politiek.txt · Last modified: 2024-05-06 21:10 by webmaster