User Tools

Site Tools


planten

Planten

Algemene verzorging

 • Neem een pot met een of meer gaten in de bodem
 • Doe wat aarde in de pot en druk dit aan zodat de aarde niet door de gaten valt. Je kunt ook een of meer potscherven nemen en deze overde gaten leggen
 • Doe de plant gecentreerd in een pot vuld de pot rondom de plant met aarde. Wortels in de aarde en het groene deel boven de aarde :-)
 • Zet de pot op een schotel. Een overpot mag ook maar dan is er het risico dat de plant verzuipt
 • Geef de plant zoveel water totdat er water op de schotel staat. Niet te veel tegelijk geven anders kan de schotel overlopen
 • Als de schotel droog staat de plant weer watergeven
 • Een grote injectiesputt is handig voor het geval de schotel dreigt over te lopen. De kans is aanzienlijk dat dit een keer gaat gebeuren
 • Doe een keer of 6 per jaar vloeibare plantenvoeding bij het water

Hippeastrum

Dutch

Wil je, na het lezen van onderstaande gebruiksaanwijzing, ook een hippeastrum? Stuur ons dan een email
Leveringsvoorwaarden

 • Zolang de voorraad strekt
 • Onbepaalde leeftijd. Het kan een paar jaar duren voor er bloemen in komen. Groen is hij meestal wel :-)
 • Alleen afhalen
 • Gratis
 • Geen garantie
 • Levering alleen als wij zelf ook willen leveren, wij houden ons het recht voor om niet te leveren. Wij reageren altijd op uw verzoek, tenrzij er sprake is van overmacht

Hoe een Hippeastrum te verzorgen

 • Hippeastrum (komt uit midden en zuid Amerika) wordt ook wel Amaryllis (komt uit zuid Afrika) genoemd
 • Een Hippeastrum kun je jarenlang overhouden. Onze Hippeastrum is momenteel (2018) 16 jaar oud en krijgt elk jaar zo'n 90 bloemen van de hoofdknol en de knollen die er in de loop der jaren zijn bij gekomen
 • Een hippeastrum houdt van veel licht en warmte
 • Pot de Hippastrum op in een terracottapot met een gat in de bodem. Gebruik potgrond. De bol moet voor 1/3 boven de aarde uitsteken. De meeste potten hebben een kraag. Voor het nivo van de potgrond net onder het punt waar de kraag over gaat in het onderste deel van de pot aanhouden.
 • Zet de pot op een ruime schotel
 • Geef de Hippeastrum boven op de aarde water zodra de schotel droog is
 • Zet de Hippeastum op een zonnige en warme plaats en laat hem daar het hele jaar staan
 • Een paar keer per jaar vloeibare plantenvoeding bij het water doen. Ook in januari, de maand voordat de Hippeastum gaat bloeien
 • De bladeren en bloemstengels die verwelkt zijn aan de plant laten zitten tot ze kruimeldroog zijn. Ze kunnen dan eenvoudig verwijderd worden
 • Het sap van een Hippeasturm is giftig
 • Naar verloop van tijd, enkele jaren, zal de aarde in de pot de rand van pot bereiken. Dan wordt water geven lastig en is het tijd om de Hippeastum naar een grotere pot te verpotten. Houd voor het nivo van de potgrond weer net onder het punt waar de kraag over gaat in het onderste deel van de pot aan.
 • Als je niet wilt dat de Hippeastrum te groot wordt door vermeerdering, er ontstaan nieuwe knollen naast de hoofdknol, haal dan de nieuwe knollen weg. Dat er nieuwe knollen ontstaan is de zien aan een blad dat naast de hoofdknol uit de aarde komt. Het beste is het om een half jaar te wachten zodat de bol wat groter. De beste tijd om de nieuwe knollen te verwijderen is november of december als de plant in rust is. Deze bollen kun je weggooien of oppotten en zelf houden of kado doen. Het kan een jaar of 3 duren voordat de nieuwe bollen bloemen geven
 • Veel plezier van je Hippeastrum

Eerste bloei

Op onderstaande foto kun je zien hoe groot de bol ongeveer moet zijn voordat de Hippeastrum gaat bloeien. Je kunt ook goed zien hoe dik de bloemstengel is ten opzichte van de bol

Binnen en buiten

De hippeastrum kan in de warme tijd naar buiten. Zolang de temperatuur boven de 5 °C is kan de hippeastrum buiten blijven. Door de overgang van binnen naar buiten, en omgekeerd ook, gaat de plant zich aanpassen. Dit kan tot gevolg hebben dat de bladeren geel kunnen worden en er nieuwe bladeren ontstaan

Op water

De uitdaging is om de algengroei binnen de perken te houden zonder te veel gedoe. Daartoe is het nodig dat er een biologisch evenwicht in de fles ontstaat. Dit kan door

 • niet te veel voeding geven
 • als de algengroei te veel wordt een derde van het water verversen met zo veel mogelijk algen. De fles goed omspoelen en de twee derde water weer terug doen aangevuld met een derde nieuw water.
 • de algen uit de wortels te spoelen
 • helpt mogelijk ook het plaatsen van zuurstof planten onder in de fles

English

Howto care for a Hippeastrum

 • Hippeastrum (originates from central and south America) is also known as Amaryllis (from south Africa)
 • A Hippeastrum allows you years of pleasure. Our hippeasturm is 16 years old (2018) and get 90 flowers from the original bulb and its bulbils
 • A hippeastrum likes lots of light and warmth
 • Pot the Hippastrum in a terracottapot with a hole in the bottom. Use potting soil. The bulb must be for 1/3th above the earth. For the level of the potting soil use the point where the collar continues in the lower part of the pot
 • Put the pot on a wide saucer
 • Give the Hippeastrum on the top of the earth water once the dish is dry
 • Put the Hippeastum on a sunny and warm place and leave it there the whole year round
 • Put, a couple of times per year, a liquid fertilizer in the water. Also in January, the month before the Hippeastum start to bloom
 • Let the leaves and flower stems that have wilted on the plant on the plant until they are fully dried out. Then they can then easily be removed
 • The juice of a Hippeasturm is toxic
 • Over time, a few years, the earth in the pot will reach the edge of the pot. Then it becomes difficult to water the plant. It is time to put the Hippeastum into a larger pot. Again, for the level of the potting soil use the point where the collar continues in the lower part of the pot
 • If you do not want the Hippeastrum to become too large by the multiplication, there arise new tubers next to the mainbulb, remove the new offset bulbils (bulblets). That new tubers arise is seen because of a sheet that, in addition to the mainbulb comes from the earth. The best way is to wait half a year so that the bulbil is a bit bigger. You can keep these bulbils your selve or you can give them away as a gift. It can take three or more years before the new bulbs flower
 • A lot of pleasure from your Hippeastrum

Papyrus (stekkken)


De dorre bladeren en de lichtgroene kleur worden veroorzaakt door te weinig water geven.
In optimale staat heeft de papyrus een donkergroene kleur
De papyrus van voldoende water voorzien kan af en toe een uitdaging zijn :-)

 • Een Papyrus is een moerasplant
 • Neem een pot met een of meer gaten in de bodem en een bovendiameter van ongeveer 10cm
 • Doe wat aarde in de pot en druk dit aan zodat de aarde niet door de gaten valt. Je kunt ook een of meer potscherven nemen en deze overde gaten leggen
 • Vul de pot verder met aarde tot een centimeter of 2 onder de rand
 • Steek de stek met de bladeren, bovenkant in het midden van de aarde in de pot
 • Zet de pot op een schotel en geef zoveel water totdat er water op de schotel staat
 • Als de schotel droog is weer watergeven tot er water op de schotel staat
 • Dit zolang blijven doen tot er aardig wat nieuwe scheuten zijn gegroeid
 • Als je denkt dat er genoeg scheuten zijn gegroeid zet dan de pot met de Papyrus en een overpot met den diameter van ongeveer 30 cm en vul deze tot aan de rand van de Papyruspot met water.
 • Blijf tot dit nivo watergeven todat de pot met de Papyrus volgegroeid is
 • Als de pot met de Papyrus volgegroeid is de overpot helemaal vullen met water
 • Er zullen veel wortels uit de pot met de Papyrus groeien. Dit is normaal
 • Door van een veel grotere overpot gebruik te maken hoef je niet zo vaak water te geven
 • Als je het leuk vindt om veel en vaak water te geven kun je ook een speciekuip of zo helemaal vol laten goeien :-)

Orchidee

 • Veel licht.
  • Geen direct zonlicht.
 • De potgrond matig vochtig houden.
  • Als de potgrond een beetje indroogt is dat geen probleem.
 • Water onder in de pot verwijderen.
 • 1x per week 40 minuten domplelen.
 • 1x per maand voeding geven.
  • Bij voorkeur vloeibare voeding.
  • Speciale orchidee voeding is te koop.

Tulpen

 • Planten in september tot en met december, voor de eerste vorst
 • 10 centimeter uit elkaar
 • Diepte: 3x de boldiameter

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2022 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
planten.txt · Last modified: 2022-01-03 21:04 by webmaster