User Tools

Site Tools


milieu

Milieu

Klimaat
Luchtkwaliteit

Windenergie is niet zo schoon als het lijkt. Jaarlijks verliest een windmolen ongeveer 160 kg aan fijnstof, dat bovendien bisfenol-A bevat, een mogelijk kankerverwekkende stof. Voor Nederland is dit ongeveer 480 ton “giftig” fijnstof per jaar.

Voor het zuiveren van één ton zeldzame aardmetalen is minstens 52.834 liter water nodig, dat vervolgens vervuild raakt met zuren en zware metalen. Windturbines, zonnepanelen en elektrische auto's zitten vol met zeldzame aardmetalen. Groene energie is niet groen.

Wildlands

In de USA is er het Wildlands project. Dit houdt in dat land wordt teruggegeven aan de natuur en dat dat land verboden toegang is voor mensen die op de overgebleven 25% van het land mogen gaan wonen. Dat is in steden.
Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services.1)2)3)

Recycling

Is het vaak bedrog?


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
milieu.txt · Last modified: 2024-05-15 14:44 by webmaster