User Tools

Site Tools


media

Media

Historisch perspectief

De (grote) main stream media (MSM) zullen je dit nooit vertellen:

De media is de machtigste entiteit op aarde. Ze hebben de macht om onschuldigen schuldig te maken en schuldigen onschuldig, en dat is macht. Omdat ze de gedachten van de massa kunnen beheersen.1)

Julian Assange over de media en oorlogen.

The Twitter files door Matt Taibbi, @mtaibbi

Mick Wallace @wallacemick:
Diversiteit van meningen is iets dat sterk ontbreekt in de main stream media, met een concentratie van 8 bedrijven die het leeuwendeel van de media in Europa bezitten, voornamelijk met een sterke USA Empire vooringenomenheid. Geen onafhankelijke media, geen democratie…

Russel Brand over debanking, de media en vrijheid van meningsuiting met een focus op de censuursituatie in Canada (2023) inzake C18, de online streaming act.

Staatssecretaris: EU lidstaten kunnen al spyware tegen journalisten inzetten.

Het gevaar van gesloten informatiesystemen toont het belang aan van een divers en open medialandschap. Een vrije pers en onafhankelijke mediakanalen spelen een vitale rol bij het bieden van verschillende perspectieven en het ter verantwoording roepen van de machthebbers. Het is essentieel om deze principes te waarborgen om een goed geïnformeerde en democratische samenleving te garanderen. Bron

Satelliet beelden

Oorlogshitserij, angst aanjagen en propaganda

Een voorbeeld

De uitzending van WNL op Youtube met als titel: “Voorbereiden op oorlog met Rusland is nodig, zegt generaal buiten dienst: ‘Haal water in huis’.”

WNL - De omroep van Wij Nederland omroepster: “….met een waarschuwing over de toenemende dreiging op ons continent.”

Zeker, die dreiging komt van de USA en zijn NAVO vazallen (verder USA genoemd) die al sinds de tweede wereld oorlog in de Oekraine aan het roeren zijn.
In 2014 was het dan eindelijk gelukt om er een USA puppet regime te installeren met alle escalatorische gevolgen van dien.
President Putin heeft 20 jaar hoop gehad om tot een vergelijk te komen met de USA. Zie bijvoorbeeld ook de 2007 Munchen speech.
De USA heeft alles genegeerd. Dat komt omdat het doel van de USA is Rusland kapot te maken en daar heeft Rusland geen zin in.

Omroepster:
“Moet Nederland zich opmaken voor een oorlog met Rusland?
Die waarschuwing kwam ook van de Nederlandse NAVO top militair Rob Bouwer die ons oproept om ons voor te bereiden op oorlog.
Heeft hij daarin een punt?”

Mart de Kruif, Generaal buiten dienst (verder Mart): “Ja, Ja zeker, Ja. Want de wereld is gewoon anders geworden.”
Hoe dan wordt niet duidelijk. Want dit is geen antwoord op die stelling:

Mart: “Kijk, er zijn twee dingen die denk ik spelen.”
Mart: “Poetin is een heel ander mens dan wij in het westen zijn.”
Dat klopt. Poetin komt op voor zijn land. De globalisten die in het westen aan de macht zijn doen dat niet.

Mart: “Poetin ziet het gebruik van zijn oorlogsmachine als een volstrekt normaal middel om zijn doelen te bereiken.”
Als dat zo is is Poetin niet anders dan dat wij in het westen zijn, zelfs zeer veel gematigder. Zie de USA in: Yoegoslavie, Irak, Afganistan, Somalie, Syrie2), Lybie ……

Mart: “Daar denken wij heel anders over, Poetin niet …”

Hoe weet hij nou wat Poetin denkt? Hoe wij daar dan over zouden denken wordt niet duidelijk.
En, ja daar denken wij heel anders over. Zie hierboven.

Mart: “En het tweede is, we zien gewoon dat de oorlog aan de gang is waarin zijn hele land aan het veranderen is naar een oorlogseconomie.”

Dat is niet zo vreemd als je een materiaal verslindende oorlog aan het voeren bent en ook nog eens de dreigende taal van Mart de Kruif en anderen hoort. Dan ga je je voorbereiden op wat hopelijk niet komen gaat.

Mart: “Hij gaat hier heel sterk uit deze oorlog komen, het is een heel groot land wat heel veel ervaring nu heeft, wat leert van zijn fouten”

Een open deur. Zo gaat dat in een oorlog. Daar gaat geen dreiging van uit. Het lijkt er op dat alles uit de kast moet worden gehaald om maar een dreiging van Rusland, die er niet is tenzij de USA provoceert, zo groot mogelijk te doen voorkomen.

Mart gaat verder: “en wat ontzettend veel produceerd”

Dat is nodig om de oorlog vol te kunnen houden. De USA zou niet anders doen. Zie ook de opmerking hiervoor over de dreiging zo groot mogelijk maken. Wat wil hij er mee zeggen, insinueren?

Mart gaat verder: “en als ik land in de Baltische staten zeggen ze jullie zijn gek, kijk eens wat daar gebeurd in het oosten en ten tweede zeggen ze, gaan jullie voor ons een derde wereld oorlog beginnen om ons te beschermen tegen de Russen als NAVO en daar twijfelen ze aan.”

Waar ze aan twijfelen wordt uit deze verwarrende context niet duidelijk. Het lijkt er op dat de Baltische staten zeggen dat de USA een derdewereld oorlog moet beginnen om de Baltische staten te beschermen die, met enige kans, in een nucleaire derde wereldoorlog met de grond gelijk gemaakt worden. Wat schieten ze daar mee op? Het is tegenstrijdig.

Mart gaat verder: “Dus er is echt iets aan de hand.”
Wat er aan de hand is is dat van geen probleem een probleem wordt gemaakt door de USA en zin puppets zoals Mart de Kruif.

En dat is nog maar de eertse minuut van het 6 en een halve minuut durende propaganda en bangmaak stuk. Iets voor het commissariaat voor de media?

Dit is je reinste oorloghisterij. De burgers klaar stomen voor een oorlog die zij noch Rusland willen.
Het is een stuk wat bol staat van de insinuaties zonder dat deze onderbouwd worden.
Niet Rusland is het gevaar maar de USA / NAVO en de bestuurders daar achter.

Hoe is het met NAVO handvest artikel 1? Daar hoor je behalve 7337.nl niemand over.
Met welk doel wordt deze oorlogshitserij geuit? Waarom wordt er niet over vrede gesproken?


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

2)
Waar de USA illegaal een deel van het land bezet houdt en plundert
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
media.txt · Last modified: 2024-02-03 20:49 by webmaster