User Tools

Site Tools


klimaat

Klimaat

Klimaatverandering is van alle tijden. Dat er personen, instanties, zijn die het nodig vinden om te proberen het klimaat te wijzigen is nieuw en niet gewenst. Mogelijk onomkeerbare zaken moeten niet uitgevoerd worden. Aanpassen, voorbereid zijn op, een eventuele klimaatverandering is de weg om te gaan.

Rechtbank getuigenis 3 top klimaatwetenschappers van 3 top universiteiten , Happer (Princeton) , Koonin (NY) en Lindzen (MIT) zijn duidelijk:

 1. Klimaatverandering is van alle tijden
 2. Menselijke invloed is klein (1%) en moeilijk te meten
 3. Geen toename klimaat catastrofen

Twee zaken worden op een hoop gegooid: klimaatverandering en CO₂ uitstoot.

 1. Klimaatverandering is van alle tijden, de mens heeft er geen invloed op.
 2. CO₂ uitstoot heeft geen invloed op het klimaat
  1. De CO₂ stijging volgt de temperatuur, niet andersom.
  2. CO₂ is ongeveer 0,00042% van de atmosfeer.
  3. Van alle uitstoot is 3% door mensen gemaakt. Als we 0% zouden uitstoten heeft dat dus amper invloed op de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer.
  4. Planten groeien beter door meer CO₂

Twee versies:
Documentary: The Great Global Warming Swindle (2007)
The Great Global Warming Swindle - Full Documentary HD
Een conclusie: De zon bepaald het klimaat, CO₂ is irrelevant.

Senator Malcom Roberts: 2 crisissen in 2009 en Covid in 2020. Er werd toen minder CO₂ door de mensheid geproduceerd. Toch steeg het CO₂ gehalte in de atmosfeer. Conclusie: De mensheid heeft geen invloed op het CO₂ gehalte in de atmosfeer.

Hoe het zit door Patrick Moore1)2)3)4), voormalig president van Greenpeace.

Geoloog Ian Plimer5)6)7)8)9)10)11) over het klimaat en de invloed daarvan op de welvaart en technologische en maatschappelijk ontwikkelingen. Wetenschap gaat niet over een model maar over data, gegevens.
Er is nooit wetenschappelijk aangetoond dat CO₂ klimaatwijziging veroorzaakt. Laat staan de 3% van de CO₂ die door de mensheid wordt geproduceerd.

Ferdinand Meeus

Mini documantaire

Astrofysicus Piers Corbyn: het zijn de wereldtemperaturen zijn die de kooldioxideconcentratie regelen.

Freeman Dyson Emeritus Professor, Princeton Institute for Advanced Studies (2009): “There is no global warming, there is only regional warming (and it's a good thing!).”

Verzwegen onderzoeken door hetIPCC

Romanian MEP Cristian Terheș:
“CO₂ is een gas dat momenteel 0,041% van de hele atmosfeer uitmaakt. Ondanks dit kleine [percentage] worden er al tientallen jaren campagnes gevoerd om mensen te laten geloven dat door de mens veroorzaakte CO₂ de oorzaak is van klimaatverandering.”
“De voorgestelde oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan zijn hogere belastingen en meer staatscontrole, evenals minder rechten en opties voor de mensen… Het is duidelijk dat het verklaarde doel is om ons gedrag te veranderen, terwijl de strijd tegen klimaatverandering slechts een voorwendsel is om dit te doen.”

Status12)

Klimaat feiten. Uit: Wat is de samenhang tussen CO₂ en temperatuur?: “Dit betekent dat als er een oorzakelijk verband is, temperatuur de oorzaak is en CO₂ het gevolg.”

Het wonder van de menselijke beschaving ontstond in een warme periode midden in een ijstijd. Het warme Holoceen heeft tot nu toe 11700 jaar geduurd. Maar er komt een einde aan met een terugkeer naar een bevroren wereld, een verpletterende klap voor de korte mars van de mensheid uit het stenen tijdperk. We zijn er gewoon niet klaar voor. Peter Clack, @PeterDClack

Wordt het klimaat, de CO₂ hoax, gebruikt om bepaalde industrieen, personen, veel geld te laten verdienen?

Twee vooraanstaande Princeton- en MIT-wetenschappers13) zeggen dat de EPA-klimaatregelgeving gebaseerd is op een 'hoax'. Mr. Happer en Mr. Lindzen schreven. “Geen van de studies biedt wetenschappelijke kennis en dus ook geen enkele wetenschappelijke ondersteuning voor de voorgestelde wet. “Alle modellen die een catastrofale opwarming van de aarde voorspellen slagen niet voor de belangrijkste test van de wetenschappelijke methode: ze voorspellen de opwarming veel te hoog in vergelijking met de werkelijke gegevens. De wetenschappelijke methode bewijst dat er geen risico is dat fossiele brandstoffen en kooldioxide catastrofale opwarming en extreem weer zullen veroorzaken.”

Klimaatverandering is van alle tijden14)15) We leven in de ijstijd van het Cenozoïcum, welke 34 miljoen jaar geleden begon met de ijstijd van het voorheen ijsvrije Antarctica. In deze ijstijd worden warme perioden afgewisseld met koude perioden. De laatste koude periode eindigde 12.000 jaar geleden. Daarna begon het Holoceen, de huidige warme periode.

Opwarming

De huidige opwarming is normaal. We komen uit een kleine ijstijd die eindigde rond 1850.

Over miljoenen jaren gezien de temperatuur en CO₂ waarden:

Zonneactiviteit

Instraling van de zon:

Wetenschappelijke consencus

Een wetenschappelijke omgeving gebasseerd op consensus bedrijft geen wetenschap. Wetenschap is aan alles twijfelen en alles onderzoeken.
Prof.Judith Curry in 2015.

Modellen

Tom Harris. International climate science coalition, zegt: Er is geen klimaatcrisis… [Er is geen consistente correlatie tussen kooldioxide en de temperatuur op aarde - ooit was CO₂ 1300% van nu, en we zaten vast in zeer koude omstandigheden … Er is geen basis voor de klimaatangst - het is allemaal gebaseerd op modellen die niet werken.”

Andrew Montford @aDissentient:
Het argument dat de opwarming van de aarde een serieus probleem is, berust op de resultaten van klimaatmodellen, enorme computersimulaties van de atmosfeer, de oceanen en de biosfeer. Maar zijn klimaatmodellen goed genoeg om beleidsmakers te informeren? In dit artikel wordt betoogd dat ze dat niet zijn. Niet eens in de buurt.

KNMI

Nieuwe KNMI-klimaatscenario’s: ‘Nederland moet zich voorbereiden op zwaardere weersextremen’ 09 oktober 2023

CO₂

Zodra de CO₂ waarde beneden 200ppm komt zal al het leven op aarde verdwijnen16)

De hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer is 420 ppm (parts per million)
Bij benadering:
O₂ (zuurstof) 200.000 ppm
N₂ (stikstof) 800.000 ppm
Hoe kan een beetje meer CO₂ dan van invloed zijn op het klimaat?
Bij minder dan 200 ppm CO₂ gaan de planten dood.

De aarde een beetje dichter bij de zon en het wordt warmer op aarde.
Een beetje activere zon en het wordt warmer op aarde.

3% van de CO₂ wordt door de mensheid geproduceerd. De overige 97% heeft een andere, natuurlijke, bron.
Als die 3% voor klimaatverandering zorgt wat doet dan die 97% die er al duizenden jaren is?

Als we onze CO₂ uitstoot zouden verviervoudigen zou CO₂ nog steeds maar 456 ppm van de atmosfeer bedragen

Conclusie: Menselijke CO₂ uitstoot is zo verwaarloosbaar dat deze geen effect heeft op het klimaat, zelfs als je er, wat niet aangetoond is, van uit gaat dat CO₂ klimaatverandering teweeg brengt.

Meer CO₂ betekend meer plantengroei wat meer voeding op kan leveren.

This is why #ZeroCarbon is a bad idea. It's a dangerous cult. Dr. Simon Goddek:

Leer meer over de voordelen, timing en bronnen van kooldioxide voor aanvulling op de groei en productie van planten in kassen.

Ian Plimer17):
CO₂ has nothing to do with climate change, we are living in an ice age, in an inter glacial …..
Earth is 'not in a period of extinction'

Patrick Moore18) explains why he believes CO₂ is “good” and climate change is a “fabrication”.

Dr. William Happer19) summarizes his arguments about the myth of carbon pollution.

Bekroond journalist Alex Newman: Het “door de mens veroorzaakte wereldwijde koken” verhaal is slechts een voorwendsel voor totalitaire globalisten om elk aspect van je leven te beheersen, onder het mom van “de planeet redden”.

Info.

Maatregelen

Zonnepanelen en Windmolens

De productie van zonnepanelen veroorzaakt meer CO₂ iutstoot dan gedacht.

Elektrische auto's

Waarom er niet minder olie verbruikt wordt als alle auto's elektrisch zijn.

Methaan

Van koeien, runderen.

Warmer is beter

Historisch gezien hebben periodes waar het anderhalf tot twee graden warmer werd altijd positief uitgepakt voor de mensheid: meer voedsel, de bevolking groeide, meer welvaart en meer productie. Opwarming is in het algemeen positief geweest:
Zie ook: Hoe heter hoe beter en Unsettled' van Steven Koonin

Politiek

Is the only reason for global warming so carbon taxation can be introduced and certain people can make money?

Zwendel door de Verenigde Naties

COP27 in Egypte was ook zwelgen in luxe terwijl armoede wordt verspreid en gepromoot:
De Australische senator Malcolm Roberts 🇦🇺 @MRobertsQLD riep op tot nationale veiligheidsonderzoeken naar “coördinatie in beleid” door “WEF discipelen” zoals @JustinTrudeau en @minPres Mark Rutte.

De wetenschap achter de opwarming van de aarde / klimaatverandering is niet beter dan hekserij, bijgeloof en zwarte magie. Het is een geloofscultus die echte wetenschap kaapt. De VN verdraait en exploiteert de wetenschap in een global power grab & money for the rich. Het is het einde van de vrije samenleving en al haar wonderen. Peter Clack, @PeterDClack.

Twee biljoen dollar, dat is nog maar het begin van de jaarlijkse herstelbetalingen aan landen die beweren slachtoffer te zijn van klimaatverandering, een schaamteloze zwendel onder leiding van de VN. De VN zal triljoenen van het westen opstrijken en een deel ervan aan de meest corrupte, oneerlijke en disfunctionele regimes ter wereld geven. Peter Clack, @PeterDClack

Waarom CO₂ wel een probleem zou zijn

CO₂ belasting

Als op enig moment mainstream wordt, toegegeven wordt dat CO₂ geen probleem voor het klimaat is, het bedrog uitkomt, krijgen de burgers en bedrijven dan de betaalde CO₂ belasting terug?

Net zero

Over accu's. Hoeveel CO2 het kost om een accu te produceren.

Stikstof

De bedragen zijn in de miljarden.
De export door de productie van de Nederlandse agrarische sector in 2021 bedroeg ruim € 75.000.000.000. Dat is € 17.000.000.000 aan BTW en ook nog eens een soortgelijk bedrag aan andere belastingen die gederft gaan worden door de stikstof maatregelen.
Door de stikstof maatregelen wordt de agrarische sector vernietigd. Dat kost de overheid € 25.000.000.000 eenmalig om de maatregelen uit te voeren en jaarlijks iets van € 35.000.000.000. Is dat geen waanzin?

Wie het voedsel controleerd

Als je van je levenswerk, huis en haard verdreven dreigt te worden dan roept dat weerstand op. Mede ook omdat het niet om stikstof gaat maar om land (overhang naar akkerbouw is niet bespreekbaar) en niet om land maar macht voor de elites. Wie het voedsel controleerd controleerd de burgers.

Het wordt tijd voor een Plakkaat van Verlatinghe van het @WEF en de #EU.

Noord- en Zuidpool

Meer ijs op de noordpool 2023.

Zeespiegel stijging hoax

Dan Peña, de man van 50 miljard dollar, over de grootste fraude die de mensheid ooit is aangedaan:
Als de zeespiegel werkelijk 3 meter zou stijgen, zouden de banken niet investeren in projecten op land dat het risico loopt onder water te komen staan. In de brochures van de projecten moet een disclaimer worden opgenomen dat er een risico bestaat dat de investering verloren gaat door de stijging van de zeespiegel. In geen enkele brochure is een dergelijke disclaimer te vinden. Zie ook het filmpje op Twitter

Planten

Planten helpen onze CO₂ te absorberen, maar hoelang nog? Bron: ChatGPT-4: Vraag: What do plants need to grow?

Planten hebben verschillende essentiële elementen nodig om goed te groeien. Deze omvatten:

 • Licht: Planten hebben zonlicht nodig voor fotosynthese, het proces waarbij ze lichtenergie omzetten in chemische energie om hun groei te voeden.
 • Water: Water is cruciaal voor planten omdat het helpt bij het transport van voedingsstoffen, de celstructuur onderhoudt en deelneemt aan verschillende chemische reacties.
 • Voedingsstoffen: Planten hebben verschillende voedingsstoffen nodig, waaronder macronutriënten als stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K), en micronutriënten als ijzer, mangaan en zink. Deze voedingsstoffen worden doorgaans via de wortels van de plant uit de bodem opgenomen.
 • Kooldioxide (CO₂): Planten gebruiken CO₂ tijdens de fotosynthese om glucose te produceren, dat dient als energiebron voor groei en ontwikkeling.
 • Bodem: Een geschikt groeimedium, zoals de bodem, biedt planten fysieke ondersteuning, water en voedingsstoffen. Een goede bodemstructuur en -samenstelling zijn essentieel voor een gezonde plantengroei.
 • Temperatuur: Planten hebben specifieke temperatuurbereiken waarin zij optimaal kunnen groeien. Te koude of te warme temperaturen kunnen de groei remmen of zelfs schade toebrengen aan de plant.
 • Zuurstof: Hoewel planten zuurstof produceren tijdens de fotosynthese, hebben ze ook zuurstof nodig voor de ademhaling, een proces waarbij energie vrijkomt uit glucose. Zuurstof wordt gewoonlijk door plantenwortels opgenomen uit de luchtruimtes in de bodem.

Door deze essentiële elementen in de juiste balans te brengen, kunnen planten groeien en gedijen.

Achtergronden

Interessante artikelen

A Popular Uprising Against the Elites Has Gone Global.


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2023 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
klimaat.txt · Last modified: 2023-10-13 12:36 by webmaster