User Tools

Site Tools


energie

Energie

Aardenergie

Aardkoolwaterstoffen (zoals olie en gas) zijn in grote hoeveelheden aanwezig. Olie is na water de meest voorkomende vloeistof op aarde. Door het fossiel te noemen lijkt het zeldzaam, wat het dus niet is, waardoor de prijs onnodig hoog gehouden kan worden.

Fossiel?

De bron van aardolie en aardgas is niet fossiel1)

Olie en gas zijn geen “fossiele brandstoffen”, maar een hernieuwbare energiebron die ontstaat door een geothermische reactie tussen de vaste mantel en de vloeibare kern: Abiogene diepe oorsprong van koolwaterstoffen en olie- en gasafzettingen.

En, als fossiele brandstoffen afkomstig zijn van fossielen, hoe komt het dan dat de NASA en de ESA grotere olie reserves hebben gevonden op de maan van Saturnus, Titan, dan er op aarde zijn? De temperatuur op Titan bedraagt gemiddeld 70 Kelvin ( - 203°C). Er is geen leven op Titan. Geen dieren, geen planten, geen plankton, geen ééncelligen en dus ook geen fossielen.

Eenheden

1 Watt = 1 Joule / Seconde
1 Watt seconde = 1 Joule

1 kWh (kilo Watt uur) = 3.600.000 Joule = 3,6 MJ

De energiewaarde van aardgas ligt tussen de 31,65 MJ/m³ en 35,17 MJ/m³. Gemiddeld 33,41 MJ/m³.
Dat is 33,41 MW/m³s = 9,28 kWh/m³.

Graaddagen

Gas

Grafiek gasprijs
Gasprijs op 25 december 2022: € 121,61 / MWh = € 0,12161 / kWh. 1 m³ = 9,28 kWh → 1 m³ kost 9,28 × € 0,12161 = € 1,13
Gasprijs voor 2023, Cal-23, is op 25 december 2022: € 53,7540 / MWh2) = € 0,0537540 / kWh. 1 m³ = 9,28 kWh →
1 m³ kost inkoop 9,28 × € 0,0537540 = € 0,50

Energieplafond

Status 3 december 2022

Men denkt aan een prijsplafond van:
€ 1,45 voor een m³ gas.
€ 0,40 voor een kWh elektrischiteit.
De limieten zijn: 1200 m³ gas en 2900 kWh elektrischiteit per jaar.

De maximumtarieven van het prijsplafond betreffen de variabele leveringstarieven, inclusief energiebelasting en btw.

Besparen

BronEenheidPrijs per eenheidEnergieinhoudOpmerking
ElektrischiteitkWh3)€ 0,401,00 kWh Het elektrische equivalent van gas: 1 m³ gas = 9,28 kWh = € 3,714).
Elektrischiteit is dus 2.56 per kWh keer zo duur als gas.
Gas5) € 1,459,28 kWhGas: € 1,45 / 9,28 = € 0,156 / kWh

Afgezien van de leidingverliezen is water met gas verwarmen dus 40% van de kosten van elektrisch verwarmen.

Het kan dus zin hebben, uitrekenen!, om het gas geheel af te laten sluiten. Zie ook deze uitleg. U bepaard dan ook op vaste leveringskosten en de netbeheerkosten. Echter let wel op, als u uw huis wilt verwarmen is gas waarschijnlijk veel voordeliger.
Stel 100 m³ gas verbruik in een maand = € 145,-. Het elektrisch equivalent is 100 * 9,28 * € 0,40 = € 371,-. Veel duurder dus. Het heeft dus alleen zin om van het gas af te gaan als u uw huis niet meer wilt verwarmen.

Enkele (extreme) tips:

 • Laat de verwarming uit en kleed je zeer warm aan.
 • Koop een hoofdlamp voor iedereen in het huishouden en laat de verlichting zo veel mogelijk uit.
 • Koop een energiezuinige computer of gebruik alleen een handcomputer en / of tablet.
 • Mogelijk is het rendabel om een energiezuinigere koelkast te kopen.
 • Schaf zonnepanelen aan.
 • Een warmtepomp maakt lawaai en is dus niet aan te bevelen.
 • Vervang gloeilampen en hallogeenlampen door LED-lampen.

Bespaar gevaren

 • Reken uit, maak een inschatting, of een investinging ook rendabel is en op welke termijn zodat je vooraf weet dat je de extra investering kunt terugverdienen.
 • Let op dat je goed ventileerd om condensvorming en daardoor schimmel te voorkomen.
 • Heeft het een nadelig effect als je langdurig koude lucht inademt?
  • Zorg er voor dat je door je neus inademt.
 • Als het binnen kouder wordt dan 5°C moeten er maatregelen genomen worden om te voorkomen dat
  • de planten bevriezen
  • de verwarming bevriest
  • de waterleiding en het toilet bevriezen
  • de wasmachiene bevriest
  • de vriezer nog blijft werken6)
   • de koelkast kan uit

Leveranciers

Prijsplafond voor 2023

*Opmerking
TelefonischIs de leverancier telefoonisch goed bereikbaar? Nog al eens zijn de telefonische bereikbaarheidstijden beperkt en / of zijn er lange, meer dan 1 minuut, wachttijden of wordt de verbinding verbroken vanwege grote drukte. De website laat dan een tekst zien zoals: “Let op: lange wachttijden Het is op dit moment druk bij onze klantenservice. We doen ons best je zo snel mogelijk te helpen. Onze excuses voor het ongemak.”
Vaak lijkt dit altijd een permanente staat te zijn. Ontmoedigings beleid om telefonisch contact te zoeken?
WebsiteWerkt de website zonder dat privacy schendende attributen zoals CSS en javascript toegestaan moeten worden van derde partijen waarvoor, naar de ervaring leert, er over het algemeen geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Anders gezegd komt dit vaak neer op het toestaan van attributen zoals javascript, XHR en CSS van derde partijen, vaak gebaseerd in de U.S.A.
LeverancierWebsite*Telefonisch*Opmerking
EnecoNNGeen telefonnummer te vinden. Zoek functie werkt niet
Engie energieY Werkdagen 09:00-15:00
GreenchoiceNNWerkdagen 8:30-14:00, zaterdag 9:00-14:00
Innova energieY Werkdagen 09:00-17:00
OxxioNNGeen telefonnummer te vinden. Zoek functie werkt niet
UnitedconsumersYYWerkdagen 8.00-21.00, zaterdag 8:30-17:00. Geen tot korte wachttijden.
Bereikbaar via een normaal e-mailadres.

Celcius

°C = (°F - 32) * 5 / 9

Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

2)
base
3)
kilo Watt uur
4)
9,28 × 0,40
6)
Sommige fabrikanten geven aan dat het buiten de koelkast / vriezer niet benedeneen bepaalde temperatuur mag komen als het apparaat aan staat
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
energie.txt · Last modified: 2024-01-21 23:50 by webmaster