User Tools

Site Tools


disclaimer

Disclaimer

  • Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend
  • De toepassing van de vermelde adviezen, gebruiksaanwijzing, of hoe dan ook te benoemen is geheel voor eigen rekening en risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de toepassing er van
  • 7337.nl is ten alle tijde gerechtigd de inhoud van deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen

Contact
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2020 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
disclaimer.txt · Last modified: 2019/07/14 10:48 (external edit)