User Tools

Site Tools


de_australische_senator_malcolm_roberts

De Australische Senator Malcolm Roberts

Over de Digitale Identiteit die er toe moet leiden dat je niets meer bezit.

Dit gaat over Australië maar het is ook geldig voor de EU of welk ander land dan ook dat met een Digitale Identiteit bezig is.


Vertaling met wat verduidelijkende toevoegingen

Als het Wereld Economisch Forum een “samenzweringstheorie” is, waarom kopieert de Federale Liberale Partij van Australië dan haar beleid? Scott Morrison's, de Australische primier, “Trusted Digital Identity Bill” is rechtstreeks gekopieerd uit het Global Digital Identity Project van het Economisch Wereldforum - dat deel uitmaakt van het digitale transformatieve initiatief.

Het is bedoeld om de wereldeconomie te verschuiven van privébezit naar wat het Economisch Wereldforum een 'toegangsmodel' noemt, waarbij je niets bezit en in plaats daarvan goederen en diensten huurt van 's werelds miljardairbedrijven.

Met andere woorden, het doel van “digitale identiteit” is een “leven via abonnement”.

Zonder bezittingen en eigendom zullen Australiërs geen macht hebben over de regering of de bedrijven die hun leven willen controleren. In hun ogen, van de regering en de bedrijven, zal dit de wereld helpen 'duurzaam te leven', maar in werkelijkheid is het een vorm van slavernij aan een gesloten kringloopeconomie waar jij minder hebt en de rijken meer. De liberalen hebben al een miljard van uw dollars uitgegeven aan hun Digitale Economie Strategie 2030. Het enige wat ze nog nodig hebben om de wereldwijde socialistische droom werkelijkheid te laten worden, is de Trusted Digital Identity Bill aan te nemen.


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
de_australische_senator_malcolm_roberts.txt · Last modified: 2022-02-03 19:36 by webmaster