User Tools

Site Tools


cultuur

Cultuur

Wat is cultuur?

  • Gebruiken en overtuigingen.
    • Een geloof is een overtuiging.
  • Levensvisie en levenswijze van een volk (de manier van zien, zijn en doen).1)
  • Cultuur of beschaving, in zijn brede etnografische2)3) betekenis, is dat complexe geheel dat kennis, geloof, kunst, moraal, recht, gewoonten en alle andere capaciteiten en gewoonten omvat die de mens als lid van de samenleving heeft verworven.4)

Multicultureel

Het gevaar van een multiculturele samenleving is dat een andere dan de ontvangende culduur dominant kan worden en de ontvangende cultuur kan verdringen.

Het is dus zaak om tr zorgen voor integratie en harmonie.
Lukt dat niet dan kan het leiden tot de onderdrukkkng van de ontvangende cultuur door de initeel verwelkomde cultuur. Dit kan leiden tot een burgeroorlog als de ontvangende cultuur zich niet laat onderdrukken.


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2023 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

2)
Systematische studie van mensen en culturen https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnography
3)
Etnografie onderzoekt culturele verschijnselen vanuit het gezichtspunt van het onderwerp van de studie.
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
cultuur.txt · Last modified: 2023-10-09 20:24 by webmaster