User Tools

Site Tools


contant_betalen

Waarom contant geld moet blijven

 • Vrijheid
  • Als je vrijheid je lief is betaal dan zo veel mogelijk met contant geld.
  • Als er geen contant geld meer is kan de overheid de keuzes voor de burger gaan maken. Ze zal dan bepalen waar (op welke lokaties, op welke tijden en aan welke zaken) je jouw geld wel of niet aan uit kunt geven.
  • Gemak. Je kunt iemand zo geld geven.
  • Geen elektriciteit nodig om betalingen te kunnen doen
 • Privacy
  • De keuze hebben om contant geld te gebruiken om jouw privacy te beschermen.
   • Bij elektronische betalingen wordt vastgelegd waar je op welk moment aan wie hoeveel betaalde.
 • Onafhankelijkheid van techniek.
  • Er zijn mensen die niet met techniek overweg kunnen.
 • Macht
  • Als je met contant geld betaald geef je de staat en de banken minder macht.
   • Doordat er een alternatief is zullen de banken de kosten voor betalingstransacties voor bedrijven beperkt houden. Dat is indirect ook minder kosten voor de consument.
  • Minder macht om het contante geld af te schaffen.
  • Zo lang er contant geld is kun je het van de bank halen en heb je dus macht.
  • De rente zal niet snel negatief worden omdat dat een bankrun tot gevolg kan hebben. .
 • Veiligheid
  • Contant geld is niet on-line en kan op die manier niet gestolen worden. On-line geld is in princiepe bereikbaar voor de hele wereld. Contant geld is onbereikbaar voor iemand die er niet dicht bij is.
  • Als er geen elektriciteit is kunnen er geen betalingen plaats vinden. Het is dus essentieel dat het elektriciteitsnetwerk blijft werken. Wat als in het geval van een aanslag of oorlog hoogspannings masten omvallen en de verbinding verbroken wordt. Dan kunnen geen betalingen meer plaats vinden en komt de economie tot stilstand met alle gevolgen van dien. Geen voeding meer kunnen kopen, geen brandstof meer kunnen kopen. Dat kan tot een opstand en / of anarchie leiden, wat een zeer onveilige situatie is.
 • Gemak
  • Controle over uitgaven
  • Je kunt iemand geld schenken zonder dat er techniek aan te pas hoeft te komen. Zoals kinderen en mensen in nood.
  • Het argument dat contant geld achterhaald is, niet gemakkelijk is, onhandig is omdat het geteld moet worden, naar de bank gebracht moet worden wil nog niet zeggen dat het ook opgeheven moet worden. Het is aan de maatschappij om te bepalen of contant geld met blijven. Gezien bovenstaande argumenten valt er heel veel te zeggen om contant geld, ondanks de ongemakken, te houden.
  • Op straat kun je artiesten eenvoudig iets betalen. Met een elektronische betaling is dat veel onhandiger. Dan moeten er twee personen, waaronder de artiest bij betrokken zijn. Dat stoort het optreden.

Twitter: #BlijfContantBetalen, #paycashforfreedom

Meer financiele zaken


Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
contant_betalen.txt · Last modified: 2023-12-24 13:35 by webmaster