User Tools

Site Tools


start

Begin pagina

Voor vrijheid, burgerrechten en vrijheid van meningsuiting.

One life: Live It!

Waarschuwing:
Een voorbeelden van hoe je gemanipuleerd kunt worden in de echte wereld en op het Internet:

 • Laura Dodsworth1) over angst aan jagen door overheden en instanties om bepaalde doelen te bereiken.
 • Princes Amalia steekt haar tong NIET uit.
 • WEF Diet 2030: het plaatje is niet te vinden op werforum.org
 • Het is mogelijk om beelden en / of geluid, video's, te manipuleren zodat het lijkt als of een bepaald verhaal, een bepaalde persoon in beeld is en iets laat zien, iets zegt, terwijl dat niet de werkelijkheid, de waarheid is.
  • Ondertussen in Parijs. Wat dus niet waar is. Zo goed kan het gemaakt worden tegenwoordig.

Translation

Deze website is gericht op Nederland, dus de voertaal is Nederlands.
Voor het vertalen van artikelen in een andere taal kan Deepl uit Duitsland worden gebruikt.

This website is aimed at the Netherlands so the primary language is Dutch.
For translating articles into another language, Deepl from Germany can be used.

Deepl is better for your privacy than Google translate from the USA, for example.
Yandex translate, from Russia, is also better for your privacy than Google.

Een overzicht op Twitter

Over Democratie & Burgerrechten

Het is moeilijk je een dommere of gevaarlijkere manier voor te stellen om beslissingen te nemen dan door die beslissingen in handen te geven van mensen die geen prijs betalen voor hun ongelijk. - Thomas Sowell2)

R. Lee Wrights:
Democracy! I want nothing to do with a system which operates on the premise that my rights do not exist simply because I am outnumbered.
In Nederland:
Ieder grondrecht kan worden geannuleerd door een simple parlementaire meerderheid.
In de grondwet staat bij vrijwel elk artiekel “Tenzij bij wet anders bepaald.” Waar is dan nog een grondwet voor als die met een pennestreek buiten werking, ook door het aangaan van supranationale verdragen, kan worden gesteld?

Carl Sagan:
“Als we niet in staat zijn om sceptische vragen te stellen aan degenen die ons vertellen dat iets waar is (de wetenschap bijvoorbeeld), om sceptisch te zijn over degenen die gezag hebben, dan liggen we voor het grijpen voor de volgende politieke of religieuze charlatan die langskomt.”

Leven we in een liberale dictatuur?

Je kunt je niet door meegaandheid aan tirannie onttrekken3).

Vezet plegen

kan:

 1. In het stemhokje.
 2. Door te demonstreren.
 3. Door meer mensen bewust te maken.
 4. Door contant te betalen.
 5. Door geen produkten te kopen die niet goed voor je zijn (met GMO, bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld) of die je niet echt nodig hebt (Bijvoorbeeld “luxe” schoonmaakmiddelen. Vaak zijn azijn, groene zeep en soda voldoende). Laat je niet misleiden door reklame.

Verzet tegen het WHO verdrag

Video van de oprichtingspersconferentie van Trust and Freedom: Challenging the WHO Pandemic Treaty door EU parlementariers en burgers.
Weinig tijd? Kijk dan de eerste 5 minuten, 9 - 14 en 26 - 36.

International Covenant on Civil and Political Rights artikel 7 en 4.2.

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE 2012/C 326/02
Artikel 3 Het recht op menselijke integriteit 1. Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit. 2. In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden genomen: a) de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels; b) het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben;

Inhoudsopgave

1)
Auteur van: A state of fear
3)
You cannot comply your way out of tyranny
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
start.txt · Last modified: 2023-08-30 13:56 by webmaster