User Tools

Site Tools


start

Begin pagina

Wat er speelt

Dreigingen (De belangrijkste: WO III en Feodalisme 2.0)
Belangrijk nieuws
Blog
De 𝕏 Pinned tweet pagina.
De 𝕏 7337_Onderzoek pagina.

Het dystopische WHO pandemieverdrag
1 juni 2024: Protest manifestatie in Geneve. U kunt ook meedoen.

Verzet plegen

Verzet plegen is nodig om onze vrijheid, burgerrechten, vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring te behouden.

Voor

Vrijheid, Burgerrechten en Vrijheid van meningsuiting.

7337.nl is (ook) voor:

  • Vrije toegang tot informatie.
    • Geen enkele vorm van censuur, bijvoorbeeld door iets desinformatie of misinformatie te noemen.
  • Constitutionele, grondwettelijke, toets door de rechter, een constitioneel, grondwettelijk, hof.
  • Alle overheids en wetenschappelijke informatie is vrij beschikbaar via het Internet zonder dat daarom vooraf om gevraagd moet worden tenzij de veiligheids van het land of de burgers in het gedng is.
  • Een bindend (correctief) referendum waarvan de uitslag ook opgevolgd wordt binnen een redelijke termijn.
    • De uitslag wordt niet genegeerd door er alsnog een draai aan te geven.
    • Er wordt niet oneindig een referendum uitgeschreven totdat het (door de regering) gewenste doel gehaald is.
  • Aangezien de Tweede kamer haar mandaat wat ze door verkiezing verkrijgt niet altijd waarmaakt moet de bevolking
    • de regering naar huis kunnen sturen en daarmee nieuwe verkiezingen afdwingen.
    • een minister per direct naar huis kunnen sturen.
  • Tenzij het democratisch gehalte hoog is, er transparantie is, de invloed van ongekozen entitieten geelimineerd is, en mogelijk nog andere overwegingen:
    • NEXIT
    • UNEXIT
    • WHOXIT

One life: Live It!

Inhoudsopgave

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
start.txt · Last modified: 2024-05-22 20:39 by webmaster