User Tools

Site Tools


start

Begin pagina

Voor vrijheid, burgerrechten en vrijheid van meningsuiting.

One life: Live It!

Waarschuwing:
Enkele voorbeelden van hoe je gemanipuleerd kunt worden in de echte wereld en op het Internet:

  • Laura Dodsworth1) over angst aan jagen door overheden en instanties om bepaalde doelen te bereiken.
  • Princes Amalia steekt haar tong NIET uit.
  • WEF Diet 2030: het plaatje is niet te vinden op werforum.org
  • Het is mogelijk om beelden en / of geluid, video's, te manipuleren zodat het lijkt als of een bepaald verhaal, een bepaalde persoon in beeld is en iets laat zien, iets zegt, terwijl dat niet de werkelijkheid, de waarheid is.
    • Ondertussen in Parijs. Wat dus niet waar is. Zo goed kan het gemaakt worden tegenwoordig.

Translation

Deze website is gericht op Nederland, dus de voertaal is Nederlands.
Voor het vertalen van artikelen in een andere taal kan Deepl uit Duitsland worden gebruikt.

This website is aimed at the Netherlands so the primary language is Dutch.
For translating articles into another language, Deepl from Germany can be used.

Deepl is better for your privacy than Google translate from the USA, for example.
Yandex translate, from Russia, is also better for your privacy than Google.

Wat er speelt

𝕏 Pinned tweet pagina. Een overzicht van dreigingen en meer.
De 𝕏 7337_Onderzoek pagina.
Een goed, algemeen, in historische context gezet, achtergrond verhaal van Carine Knapen (@CarineKnapen op 𝕏)

Het dystopische WHO pandemieverdrag

Belangrijk nieuws

Verzet plegen

Verzet plegen is nodig om onze vrijheid, burgerrechten en vrijheid van meningsuiting te behouden.

Inhoudsopgave

1)
Auteur van: A state of fear
This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
start.txt · Last modified: 2024-02-08 18:26 by webmaster