User Tools

Site Tools


start

Voor vrijheid, burgerrechten en vrijheid van meningsuiting.

One life: Live It!

Waarschuwing:
Een voorbeeld van hoe je gemanipuleerd kunt worden op het Internet:

R. Lee Wrights:
Democracy! I want nothing to do with a system which operates on the premise that my rights do not exist simply because I am outnumbered.
In Nederland:
Ieder grondrecht kan worden geannuleerd door een simple parlementaire meerderheid.
In de grondwet staat bij vrijwel elk artiekel “Tenzij bij wet anders bepaald.” Waar is dan nog een grondwet voor als die met een pennestreek buiten werking, ook door het aangaan van supranationale verdragen, kan worden gesteld?

You cannot comply your way out of tyranny

Inhoudsopgave

This website uses cookies. By using the website, you agree with storing cookies on your computer. Also you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy. If you do not agree leave the website.More information about cookies
start.txt · Last modified: 2022-12-17 11:51 by webmaster